Varför Sollentunapartiet?

[caption id="attachment_970" align="alignright" width="250"].Kryssa Johnny Rönnberg.
[/caption]Varför ska man rösta på Sollentunapartiet i kommunvalet kanske du tänker? Själv röstar jag på Sollentunapartiet för att det är det enda partiet i Sollentuna som tar miljöfrågorna, medborgarinflytandet och kommunens bästa på allvar. Enda sedan Sollentunapartiet bildades 1973 har miljön och ökat inflytande för medborgarna varit partiets ledstjärnor.

Andra partier är bra på att prata om det viktiga i att bevara kommunens gröna lungor medan man i besluten gör tvärtom. I Sollentunapartiet menar vi det vi säger och du kan alltid lita på att det vi skriver på våra valaffischer och säger överförs i politisk handling i kommunfullmäktige och kommunens nämnder.

Vi i Sollentunapartiet står för vad vi säger och är inte bundna av någon partipiska uppifrån eller ideologisk inlåsning. Vi har alltid medborgarnas bästa för ögonen oavsett om det handlar om miljön, naturreservat, gröna lungor, närtrafik, skolan, cykelvägar eller hushållning med dina och mina skattepengar.

Så om du bryr dig om din närmiljö och hur Sollentuna utvecklas ska du välja Sollentunapartiet i kommunvalet och om du vill ha en i kommunfullmäktige som på allvar bryr sig om strandskyddet, cykelfrågorna och andra infrastrukturfrågor samt miljön ska du kryssa Johnny Rönnberg.