Tag Archives: enkät

Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014

Under torsdagen kom Länsstyrelsen i Stockholm ut med årets bostadsmarknadsenkät. i enkäten har Stockholms 26 kommuner fått svara på ett antal frågor gällande bostadssituationen i respektive kommun. Föga förvånande är att det råder bostadsbrist i alla kommuner. I Sollentuna är detta dock en relativ ny företeelse enligt kommunen då förra året var första gången sedan […]

Medborgarundersökning 2013 i Stockholms län

Idag publicerade Länsstyrelsen i Stockholm enkätundersökningen ”Medborgarundersökning 2013”. Enkäten, som har gått ut till 8 000 länsbor, är en uppföljning på en liknande undersökning som gjordes 2011. Slutsatsen av enkäten kan sägas vara positivt då stockholmarna överlag är positiva över sin situation och hur man upplever Stockholms län och kommuner. Bland annat anser 85 procent […]