Tag Archives: bostadsmarknadsenkäten

Kommunen om bostadssituationen

Har just läst igenom Länsstyrelsens rapport “Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012” (rapport 2012:18). I Rapportens får länets kommuner svara på ett antal frågor inom bostadsområdet. Dem allra flesta svar är rätt väntade men det finns ett och annat intressant svar från Sollentuna kommun. Bland annat har man svarat nej på frågan om det finns planer på […]