Kommunen om bostadssituationen

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="250" caption="Fler hyreslägenheter behövs.
Foto: Johnny Rönnberg."]Fler hyreslägenheter behövs.[/caption]Har just läst igenom Länsstyrelsens rapport “Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012” (rapport 2012:18). I Rapportens får länets kommuner svara på ett antal frågor inom bostadsområdet. Dem allra flesta svar är rätt väntade men det finns ett och annat intressant svar från Sollentuna kommun.

Bland annat har man svarat nej på frågan om det finns planer på ombildningar av hyresrätter 2012 och 2013, detta trots att Sollentunahem har ett antal områden på gång för eventuell ombildning varav ett fick en intresseanmälan så sent som april i år. Ombildningsplanen klubbades i oktober 2008 och kan med andra ord inte vara okänd för ägaren kommunen.

Kommunen anser även att det sedan år 2007 råder balans gällande utbud och efterfrågan trots att man inte når upp till dem egna målen på byggda lägenheter per år samt att inga outhyrda lägenheter inom Sollentunahem förekommer. Kommunen anser även att planen på runt 300 byggda lägenheter 2012 respektive 2013 uppfyller efterfrågan trots att inflyttningen är på långt över 1000 personer per år och att målen för bostadsbyggandet sällan uppfylls. Samtidigt anser kommunen att det råder brist på ungdomsbostäder på grund av allmän bostadsbrist. Kommunen anser även att det kommer vara främst hyresrätter som kommer byggas i år och nästa år.

Som sagt det mesta i enkäten var rätt väntat men ovan givna svar av kommunen får en att undra om ansvariga har koll på sitt ansvarsområde?