Följetongen kommunens IT-system del femtioelva

Kommunens IT-system är vida känt för att i bästa fall fungera segt och i normalfallet knappt fungera alls, vilket bland annat höstens totala haveri visade. Under gårdagens enda votering visade IT-systemet än en gång vad det klarar av – fler ledamöter än vad som sitter i kommunfullmäktige kunde rösta. Problemlösningen? Omstart så klart! Spektaklet går att se här (klicka på sista punkten på dagordningen “Motion från…”).