“Rabaldret om Väsjöstaden”

Varför inte följa kommunens översiktsplan och först och främst bygga vid pendeltågsstationerna, där det finns bra kommunikationer och infrastruktur? Exempelvis i Helenelund och Rotebro och snabba på byggandet mellan Häggvik och Tureberg.