Tag Archives: hyrskatt

Skräpparagrafen slår till i Sollentuna

Jag har tidigare skrivit om att hyresgäster i grannkommunen Stockholm har fått betala flera miljarder i extraskatt på grund av skräpparagrafen i den nya hyreslagen. För pengarna, som tas ut utöver den vanliga utdelningen betalar kommunen för vägar, skolor och parker. Med andra ord sådant som normalt betalas av alla kommunens skattebetalare. Stockholm är inte […]

Nyhetsflash! Sollentuna har brist på bostäder!

Då kom den, rapporten vi alla väntat på, Bostadsmarknadsenkäten 2013. Enkäten, som produceras av Boverket, är en årlig återkommande sammanställning över hur bostadsmarknaden i vårt avlånga land ser ut och utvecklas. I förra årets rapport kunde vi bland annat läsa att det inte rådde någon brist på lägenheter i Sollentuna och det inte gjort det […]

Mer rättvisa

Politikerna i Haninge kommun har kommit överens om att ändra beräkningen när det gäller gatukostnaden för fastighetsägare. Reglerna, som ska göra det enklare att förutse kostnaden, ska gälla från maj i år men ska även vara vägledande bakåt i tiden vilket innebär att fastighetsägare som redan betalt kan få tillbaka pengar. Alltid bra när politiker […]