Bostadsmarknadsenkäten och att bygga för alla

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Fler billiga hyresrätter behövs.
Foto: Johnny Rönnberg."]Fler billiga hyresrätter behövs[/caption]I veckan släppte Boverket all data från årets Bostadsmarknadsenkät. Enkäten, som skickas ut till kommunerna varje år, ger en samlad bild över bostadssituationen i landet. Som väntat råder det en stor brist på bostäder i landets storstadsområden och Sollentuna är inget undantag, även om kommunen inte erkände problemet tills för förra året. Den största bristen finns i den mest efterfrågade av alla boendeformer – små och billiga hyresrätter samt ungdomsbostäder. Att det är just där bristen finns ter sig rätt naturligt när man studerar siffrorna och ser att 10 000 av allmännyttans hyreslägenheter såldes förra året samtidigt som byggandet av små och billiga hyresrätter låg långt under denna siffra. Ungdomsbostäder byggts det knappt några alls av då många kommuner, även kommuner utan högskola och Universitet, hellre satsar på studentbostäder. Sollentuna är inget undantag då man hellre satsar på dyra bostadsrätter, dyra hyresrätter och studentbostäder istället för att bygga ungdomsbostäder och andra billiga hyreslägenheter åt kommunens egna invånare.

Ett tydligt exempel är att när man väl upptäckt att Rotebro ligger inom kommunen är det första man vill bygga i bostadsväg just studentbostäder. Vad är det för fel på ungdomsbostäder så kommunens unga kan flytta hemifrån? Det räcker tyvärr inte med att kommuninvånare kan stå i Sollentunahems bostadskö från saxtonårs ålder om det inte finns något att hyra som man har råd med. Sollentuna behöver inga studentbostäder utan bostäder åt de som redan bor och lever i kommunen.

Alla partier verkar tävla om att i teorin bygga flest bostäder och visa partier verkar tycka att det är bland det viktigaste att bygga hyresrätter på sumpmark i Väsjöområdet. Man kan fråga sig vilka som kommer ha råd med dessa hyresrätter när pålning, markpris och hög nyproduktionsstandard ska betalas av varje månad på hyran? Varför bygga dyrt när man kan bygga billigt?

På Andelsvägen i Häggvik uppförs just nu två flerbostadshus med totalt 22 smålägenheter. Husen är trevåningshus av trä och visar förutom att det går att förtäta villaområden att det går att bygga billigt. Dessa lägenheter är visserligen bostadsrätter men det visar på att det inte behövs byggas i värdefulla naturområden eller på förorenad mark för att få fram fler bra och billiga bostäder.

Det räcker dock inte att kommunen drar sitt strå till stacken och släpper tanken på att bygga på olämplig mark samt slutar tänka i termerna om att maximera tomtpriserna om inte bostadsbolagen gör sitt. Idag byggts många hyresrätter med en överstandard som få efterfrågar. Behövs det verkligen dubbla datauttag i varje rum? Måste det vara genomgående ekparkett? Måste det vara klinker och golvvärme i badrummet? Måste det gå att parkera en Smart i varje badrum?

Om vi ska få bukt med bostadsbristen måste vi sluta tänka i termen allt åt alla och istället inse att alla har olika behov och olika ekonomiska resurser. En början på denna väg är att bygga billiga och bra hyreslägenheter som folk har råd att bo i!