Kommunvelometern 2014

Ögnade just igenom årets upplaga av Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Tyvärr är det bara 36 av landets 290 kommuner som svarat så det går inte att dra några landstäckande slutsatser av det hela. Att det även är kommunerna själva som rapporterar in gör den än mer osäker, speciellt svaren på hur många man har som jobbar med cykelfrågor på årsbasis för en att småle då siffrorna på visa ställen känns något höga. Tyvärr är Sollentuna inte en av kommunerna som svarat men då vår grannkommun Danderyd svarat och jag har cyklat rätt mycket även där specialgranskade jag deras svar.

Spontant känns det som att Sollentuna skulle ha goda möjligheter att placera sig bättre än Danderyds sextonde plats. Bland annat har Sollentuna en cykelplan och kommunens gång- och cykelnät känns mer sammanhängande och kommuntäckande än Danderyds dito. Även Sollentunas synliga satsningar ter sig bättre och mer genomtänkta än Danderyds. Sedan borde Danderyd för minuspoäng för sin samla gång- och cykeltrottoar längs Edsviksvägen för en sådan ogenomtänkt och trafikfarlig lösning har inte ens Sollentuna kunnat presterat.

Någon topp 3-placering på listan skulle det nog inte bli men troligtvis en tillräckligt bra placering för att skryta om på sollentuna.se. För när det kommer till listplaceringar verkar placeringen viktigare än orsaken när det gäller hur kommunen framhåller det hela i egna medier.