Trafikfarliga lösningar

Nyanlagda gång- och cykelvägar är något som jag gillar men när en nyanläggning leder till en försämring av trafiksäkerheten är det inte lika roligt. Gång- och cykelvägen jag har i åtanke är den som går från Ruddbecksskolan till Shellmacken i Edsberg. Delvis går den samma sträcka som en tidigare oasfalterad gång- och cykelväg. Den nyasfalterade och delvis förlängda sträckan börjar vid Maria Silverstolpes väg och slutar strax efter Slottsvägen.

Totalt rör det sig om en sträcka på drygt 500 meter med totalt fem korsningar med bilväg. Av dessa korsningar är det bara en som med mycket god vilja kan sägas ha siktförhållanden som uppfyller ett minimun av trafiksäkerhet. Speciellt om det står parkerade bilar blir sikten än sämre. Att kantstenarna inte heller är avfasade ökar inte heller trafiksäkerheten eller det faktum att stengross från underlaget vid sidorna lätt sprids upp på vägen.

[caption id="attachment_1394" align="alignright" width="200"]Upphöjningen som kan få vilken cyklist som helst på en ofrivillig flygtur.Upphöjningen som kan få vilken cyklist som helst på en ofrivillig flygtur.
Foto: Johnny Rönnberg. [/caption]Den mest farliga korsningen av dessa fem är den med Slottsvägen eller mer korrekt den som korsar en parkering på slottsvägen. Att ens dra en gång- och cykelväg tvärsöver en parkering visar på dålig insikt i vad trafiksäkerhet innebär. För här gör parkerade bilar att sikten både för gångtrafikanter, cyklister och bilister är nära noll. För att göra det ännu sämre har även en upphöjning på drygt 15 centimeter gjorts. Denna omärkta upphöjning utgör en fara för såväl bilister som cyklister. Speciellt cyklister kan råka ila ut då det strax innan denna tvära upphöjning är en svacka. Med andra ord kan man få sig en oväntad och oönskad flygtur om det är mörkt och/eller löv döljer upphöjningen.

Att det ser ut så här på en nygjord gång- och cykelväg är bedrövligt och att inget görs trots ett flertal felanmälningar är än mer bedrövligt. Ett enkelt sätt att åtgärda denna ila genomtänkta gång- och cykelväg vore att vika av den och ansluta den till Ruddbecks väg innan Slottsvägen istället för som idag efter dito. Då skulle man i ett slag öka trafiksäkerheten utan att försämra något. Kantstenarna på resterande vägar borde även fasas av för att underlätta för cyklister, barnvagnar och rullatorer.