Tag Archives: cykelfrämjandet

Kommunvelometern 2014

Ögnade just igenom årets upplaga av Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Tyvärr är det bara 36 av landets 290 kommuner som svarat så det går inte att dra några landstäckande slutsatser av det hela. Att det även är kommunerna själva som rapporterar in gör den än mer osäker, speciellt svaren på hur många man har som jobbar med […]