Nyhetsflash! Sollentuna har brist på bostäder!

Då kom den, rapporten vi alla väntat på, Bostadsmarknadsenkäten 2013. Enkäten, som produceras av Boverket, är en årlig återkommande sammanställning över hur bostadsmarknaden i vårt avlånga land ser ut och utvecklas. I förra årets rapport kunde vi bland annat läsa att det inte rådde någon brist på lägenheter i Sollentuna och det inte gjort det sedan 2007.

Nu ska vi dock inte fastna i det förgångna utan se vad årets enkät bjuder på. Bland annat kan vi läsa oss till att 85 procent av landets kommuner uppger att det råder brist på hyresrätter och 60 procent av kommunerna anser att det behövs byggas fler bostäder. Med brist menas att efterfrågan är större än utbudet under en längre tid. I år har även Sollentuna angett att det råder en brist på lägenheter vilket alltså är första gången sedan 2007, sent ska syndaren vakna eller vad man nu säger.

När man tittar på vilken typ av lägenheter som det är brist på är det främst mindre hyresrätter på 1 – 3 rok. Överlag är det hyresrätter som det är brist och till skillnad mot övriga boendeformer ökar denna brist. Gällande ägarlägenheter ger enkäten att intresset för dessa minskar från en från början redan låg nivå. Med andra ord: bygg nu, bygg mycket och bygg små till medelstora hyresrätter på överkomlig hyra (hör du det Borg?).

Andra intressanta fakta i enkäten är att antalet kommuner med överskott minskar och att ungefär 600 lägenheter i 20 kommuner planeras att rivas under året. Till detta kommer ett antal hundra lägenheter som står mer eller mindre på väntelistan för att rivas. Antalet rivningshotade lägenheter minskar dock stadigt.

Föga förvånade är att det främst är storstadsregionerna och studentstäderna som har en stor brist på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet så att istället för att stimulera byggandet av bostadsrätter, ägarlägenheter, radhus och villor (genom ROT-avdrag och ränteavdrag) borde regeringen stimulera byggandet av hyreslägenheter.