Social housing på väg till Sverige?

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="250" caption="Flerbostadshus i Kiruna.
Foto: Johnny Rönnberg."]Flerbostadshus i Kiruna.[/caption]

Regeringen har gett Martin Nilsson i uppdrag att utreda bostadssituationen på svaga marknader samt hur staten skulle kunna ge ekonomsikt stöd till byggande av bostäder samtidigt som det är förenligt med EU-rätten (Dir. 2013:68). Enkelt uttryckt är det enligt EU-rätten förbjudet att ge statsstöd som snedvrider en inhemska konkurrensen inom EU men det finns visa undantag om stödet gäller en tjänst av “allmänt ekonomiskt intresse”.

Till en början när man läser förutsättningarna för utredaren låter det inte så farligt då Nilsson ska utreda förutsättningarna för att ge kommunala bostadsbolag i kris stöd, ge egenhetsproduktion i glasbyggd stöd, kartlägga hur många kommunala bostadsbolag som är i kris och vad som behövs göras för dessa etc. Efter ett tag när man läser direktivet blir man dock allt mer orolig då det både indirekt och direkt (även om man försöker förklara bort det) står att ”social housing” ska utredas. ”Social housing” är inget vi byggt i Sverige efter andra världskriget och även om det fanns med i utredningen till det som sedan blev den nya lagen för kommunala bostadsföretag 2011 finns det sedan länge en bred politisk enighet om att det inte är något vi ska ha i Sverige.

Detta gör det extra intressant att Regeringen, genom bostadsminister Stefan Attefall, ger en utredare i uppdrag att utreda införande av “social housing” och hur detta ska kunna ske i förenlighet med EU-rätten.

Dokument
Kommittédirektivet.