Tag Archives: bostaäder

Folk gillar grönt

Naturen är något av det vackraste och viktigaste vi har. Det senare gäller speciellt den majoriteten av världens befolkning som bor i städerna. Att ha tillgång till natur har i flera undersökningar visat sig inverka positivt både på den fysiska hälsan likväl som den psykiska. Att ha nära till ett större naturområde räknas som en […]

Social housing på väg till Sverige?

Regeringen har gett Martin Nilsson i uppdrag att utreda bostadssituationen på svaga marknader samt hur staten skulle kunna ge ekonomsikt stöd till byggande av bostäder samtidigt som det är förenligt med EU-rätten (Dir. 2013:68). Enkelt uttryckt är det enligt EU-rätten förbjudet att ge statsstöd som snedvrider en inhemska konkurrensen inom EU men det finns visa […]

Nästa steg strumpfärg och tvålmärke?

En hyresvärds uppgift är att ge ett bra boende till sina kunder (hyresgästerna) och som motprestation ska kunderna betala sin hyresavi månadsvis. För att klara av denna överhörda komplicerade uppgift har Göteborgs fyra kommunala bostadsbolag ansett sig behöva registrera uppgifter om semesterresor, sjukdomar, etnicitet med mera. Tur att det inte är färskringar bolagen hållit på […]