Folk gillar grönt

IMG_1227Naturen är något av det vackraste och viktigaste vi har. Det senare gäller speciellt den majoriteten av världens befolkning som bor i städerna. Att ha tillgång till natur har i flera undersökningar visat sig inverka positivt både på den fysiska hälsan likväl som den psykiska. Att ha nära till ett större naturområde räknas som en av dem viktigaste sakerna när Stockholmarna väljer boende.

I New York ligger några av dem dyraste bostäderna granne med Manhattans stora grönområde – Central Park. Att närheten till grönområden är viktig för många när man väljer boende är ingen nyhet och få har som favoritboende ett hus/lägenhet omgärdad av betong och asfalt.

Att bevara Stockholms och Sollentunas grönområden handlar inte om ett motstånd mot byggande av nya bostäder utan om en kärlek till naturen och folkhälsan. Genom att bygga ett par tre våningar högre i Djurgårdsstaden, Hagastaden eller delar av Väsjöstaden kan man spara viktiga naturområden och därmed ge både befintliga och nya invånare en hälsosammare livsstil.