Ny hyresvärd i Sollentuna nästa år.

Under nästa år kommer Sollentuna få sin andra stora privata fastighetsägare av hyresrätter. Detta efter att Aberdeens bostadsfond har köpt 230 blivande hyreslägenheter i kvarteret Traversen 18, Turebergs allé, av Magnolia Bostad. I och med köpet kommer Aberdeen bli Sollentunas tredje största fastighetsägare av hyresrätter efter Sollentunahem och Wallenstam.

Att det kommer in fler större spelare på hyresrättsmarknaden i Sollentuna är bara positivt då detta troligtvis ger en sporre åt befintliga hyresvärdar att utveckla och marknadsföra hyresrätten som ett attraktivt och bra boende. Att det byggts hyresrätter är även det positivt då kommunen anser att bara 800 av drygt 6000 planerade bostäder fram till år 2013 ska vara hyresrätter i Sollentunahems regi.

Mindre positivt är dock att verken Sollentunahems kommande lägenheter eller Aberdeens dito lär hamna i en prisklass som möjliggör för kommunens unga att flytta hemifrån. Sollentuna börjar allt mer likna grannkommunen Danderyd. Danderyd har i flera år drivit en bostadspolitik där kommunen mer eller mindre öppet sagt åt kommunens unga att de får flytta till en annan kommun men att de är välkomna tillbaka när plånboken tillåter bostadsköp i miljonklassen.

En sådan utveckling är ytterst olycklig och måste snarast åtgärdas genom byggandet av billiga små ungdomsbostäder istället för dagens dyra monumentprojekt som endast driver upp priserna.