Sopsaltaren kommer till Sollentuna

[caption id="attachment_1394" align="alignright" width="200"]Förhoppningsvis en syn vi slipper nästa vinter.Förhoppningsvis en syn vi slipper nästa vinter.[/caption]Kommunen kommer i den kommande upphandlingen av snöröjningen i kommunen att ha med kravet på att entreprenören ska tillhandahålla två stycken så kallade sopsaltare. En sopsaltare har förutom en vanlig plog även en roterande borst (lik den man sopar upp sand med) samt en behållare med saltlake.

Tanken är att sopsaltarna vid behov under säsong ska snöröja det regionala nord-södra cykelstråket i kommunen med en del avstickare vid pendeltågsstationerna.

Den ena kommer arbeta från Häggvik och söderut och den andra från Häggvik och norrut. För att förhindra att gång- och cykelbanorna fryser igen kommer maskinerna gå kontinuerligt när behov finns. Slutresultatet kommer med andra ord bli sommarväglag på aktuell sträcka även på vintern. En annan fördel är att ytan blir sandfri och den sand som kan behövas läggas ut vid lägre temperaturer sopas upp vid nästa körning vid mildare väder.

Liknande maskiner används redan ibland annat Uppsala, Stockholm och Norrköping. I Stockholm har resultatet varit gott och responsen från cyklisterna har varit positivt. Mer om Stockholms sopsaltare kan du läsa om hos Cyklistbloggen.

Av vad jag läst och sett får Stockholms sopsaltare fem glada cyklister av fem möjliga.