”Social housing” – nej tack!

I senaste numret av Hyresgästföreningens medlemstidning Hem&Hyra finns ett reportage om så kallat ”social housing”. Artikeln tar sitt avstamp i en enkät som visar att 76 procent av de svarande är positiva till ”social housing”. Frågan som genast ploppar upp i mitt huvud är om dessa personer ens vet vad ”social housing” är och om samma personer är lika positivt inställda efter att ha läst Hem&Hyras reportage om fenomenet i våra nordiska grannländer?

Det är inte heller bara våra grannländer som har ”social housing” och därmed mer eller mindre gettoområden där svaga och utsatta grupper förs samman och göms undan utan det förekommer i ett stort antal länder runt om i Europa. Själv kan jag inte förstå hur man kan förespråka ”social housing” och därmed gettoområden framför den allmännytta vi har i Sverige idag. Det är tack vare allmännyttan som det finns möjligheter för alla, oavsett inkomstnivå, att slippa köpa sig ett boende och istället ha friheten i att hyra.

Visst finns det problem i visa bostadsområden, framför allt i våra storstäder, men detta är inget mot vad som förekommer utomlands i områden med ”social housing”. I Sverige finns det även både en motivation och en önskan från hyresvärdarnas sida att komma tillrätta med problemen vilket knappast kan sägas om deras kollegor i områden med ”social housing”.

”Social housing” – nej tack! Satsa istället på en stark, attraktiv och varierad allmännytta som alla har möjlighet och råd att bo i!