Tag Archives: social housing

Social housing

En så kallad forskare försöker än en gång lansera idén om att vi borde bygga sociallägenheter (social housing) i Sverige. Jag har tagit upp ämnet tidigare och Hem&Hyra har tagit upp ämnet ett antal gånger. I länder där social housing förekommer fungerar detta oftast dåligt och boendeformen förstärker bara segregationen och gör att folk blir […]

”Social housing” – nej tack!

I senaste numret av Hyresgästföreningens medlemstidning Hem&Hyra finns ett reportage om så kallat ”social housing”. Artikeln tar sitt avstamp i en enkät som visar att 76 procent av de svarande är positiva till ”social housing”. Frågan som genast ploppar upp i mitt huvud är om dessa personer ens vet vad ”social housing” är och om […]

Boverket vill införa “social housing”

Med en rapport som ifrågasätts av alla utom Fastighetsägarna och MUF (och det sista gissar jag bara) lägger Boverket den största delen av skulden för att det byggs för få lägenheter på hyresregleringen. Man bortser alltså helt ifrån att vi i Sverige i praktiken har ett byggmonopol och att både byggbolag och fastighetsägare har ett […]

Social housing på väg till Sverige?

Regeringen har gett Martin Nilsson i uppdrag att utreda bostadssituationen på svaga marknader samt hur staten skulle kunna ge ekonomsikt stöd till byggande av bostäder samtidigt som det är förenligt med EU-rätten (Dir. 2013:68). Enkelt uttryckt är det enligt EU-rätten förbjudet att ge statsstöd som snedvrider en inhemska konkurrensen inom EU men det finns visa […]