Boverket vill införa “social housing”

Med en rapport som ifrågasätts av alla utom Fastighetsägarna och MUF (och det sista gissar jag bara) lägger Boverket den största delen av skulden för att det byggs för få lägenheter på hyresregleringen. Man bortser alltså helt ifrån att vi i Sverige i praktiken har ett byggmonopol och att både byggbolag och fastighetsägare har ett starkt egenintresse av att bygga lite och hålla bristen levande. Även kommuner, som vill ta ut höga markpriser, och folk med miljonskulder för sina BRFer har ett intresse av att hålla tillgången låg.

Det som stör mig mest med rapporten är dock att Boverket vill ha högre hyror för att tvinga folk att flytta samtidigt som man skriver att ointresset att bygga beror på förmåga hyror. Man kan undra var Boverket vill att alla dessa tvångsförflyttade ska ta vägen?

Är det segregerade områden och “social housing” Boverket vill ha? För det är nämligen det man kommer få om man tvingar folk ut på gatan för inte kommer någon privat aktör vilja bygga lägenheter med låga hyror när det går att bygga lägenheter med obegränsad hyra.

Några som dock tog sitt förnuft till fånga idag var Regeringen som drog tillbaka sitt förslag om att man själv ska tvingas förhandla sin hyra innan man ens lagt det. Det märkts att det är mindre än ett år kvar till valet.