Social housing

En så kallad forskare försöker än en gång lansera idén om att vi borde bygga sociallägenheter (social housing) i Sverige. Jag har tagit upp ämnet tidigare och Hem&Hyra har tagit upp ämnet ett antal gånger. I länder där social housing förekommer fungerar detta oftast dåligt och boendeformen förstärker bara segregationen och gör att folk blir fast där man är – både fysiskt och psykiskt.

Att det råder en brist på bostäder på sina ställen ställen i Sverige är helt sant man att tro att bostadsbristen ska gå och lösa med hjälp av social housing visar bara på stor okunskap. För social housing löser inga problem utan skapar bara problem. Det som behövs är billiga och bra hyresrätter i kommunal och privat regi där både låginkomsttagare och höginkomsttagare kan bo. Att bygga områden enbart för att placera låginkomsttagare där leder bara till problem både för samhället och den enskilde.

Istället för social housing behövs fler bostäder och framförallt fler hyresrätter.