Tag Archives: attefall

Attefallshus och friggebodar

Lagrådet sågar förslaget på så kallade Attefallshus. Jag har svårt att förstå kritiken då dagens regler gällande friggebodar (döpt efter en annan minister) inte skapat något kaos eller andra bekymmer när det gäller byggandet i Sverige. Att regeln om att man inte får bygga hur nära tomtgräns som helst finns kvar innebär även att det […]

Regeringen vill höja din hyra

Regeringen med bostadsminister Stefan Attefall (KD) i spetsen har i och med höstbudgeten släppt upp en liten testballong som på sikt leder till marknadshyror – nämligen fri och individuell hyressättning vid nybyggen. Redan idag råder det i princip fri hyressättning vid nybyggen vilket leder till att nybyggda treor i Stockholm ligger på över 12 500 […]

Social housing på väg till Sverige?

Regeringen har gett Martin Nilsson i uppdrag att utreda bostadssituationen på svaga marknader samt hur staten skulle kunna ge ekonomsikt stöd till byggande av bostäder samtidigt som det är förenligt med EU-rätten (Dir. 2013:68). Enkelt uttryckt är det enligt EU-rätten förbjudet att ge statsstöd som snedvrider en inhemska konkurrensen inom EU men det finns visa […]