Regeringen vill höja din hyra

Regeringen med bostadsminister Stefan Attefall (KD) i spetsen har i och med höstbudgeten släppt upp en liten testballong som på sikt leder till marknadshyror – nämligen fri och individuell hyressättning vid nybyggen. Redan idag råder det i princip fri hyressättning vid nybyggen vilket leder till att nybyggda treor i Stockholm ligger på över 12 500 kronor i hyra per månad. Idag finns dock en möjlighet för hyresgästen att få sin hyra prövad efter sex månader men med regeringens förslag skulle det fastställda hyran gälla i femton år (med årliga hyreshöjningar får man gissa) utan chans för hyresgästen att få reda på om den är skälig.

Som lök på laxen skulle även den framtida hyresgästen själv förhandla sin hyra – innan lägenheten ens är byggd. Alla med minsta hjärnkapacitet kan lista ut vad detta skulle innebära i Stockholm med sin bostadsbrist. Att det skulle byggas några större mängder nya lägenheter kan man också glömma då det inte är lönsamhetsproblem som görs att det byggs så lite utan det faktum att byggbolagen och bostadsbolagen tjänar på bristen genom högre priser och högre hyror och vem är intresserad av att slå undan fötterna på sig egen inkomst?

Nej, högre hyror kommer aldrig lösa bostadsbristen utan det kan bara fler bostäder göra men då bostadsbristen är ett egenintresse för många kommer det krävas omfattande förändringar och inte hyreshöjningar för att bostadsbyggandet ska öka.