Nästa steg strumpfärg och tvålmärke?

En hyresvärds uppgift är att ge ett bra boende till sina kunder (hyresgästerna) och som motprestation ska kunderna betala sin hyresavi månadsvis. För att klara av denna överhörda komplicerade uppgift har Göteborgs fyra kommunala bostadsbolag ansett sig behöva registrera uppgifter om semesterresor, sjukdomar, etnicitet med mera. Tur att det inte är färskringar bolagen hållit på med för du hade man väl även kundernas strumpfärg och tvålmärke registreras.

Det mest intressant i hela affären är dock hur det kan ha pågått så länge hos så stora bolag utan att någon reagerat och uppmärksammat det hela?