Sollentuna bra på att motverka bostdasbrist enligt HSB – verkligheten en annan

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="250" caption="Fler hyreslägenheter behövs.
Foto: Johnny Rönnberg."]Fler lägenheter behövs.[/caption]

I veckan har man i flera tidningar (DN, Hem & Hyra) kunnat läsa om HSB Bostadsindex 2013. I indexet har HSB rankat alla kommuner med bostadsbrist och med över 20 000 invånare. Kommunerna har rankas i fyra olika kategorier och har sedan fått en totalsumma. Den bästa kommunen, enligt HSB, på att motverka bostadsbristen är Skövde och Sollentuna hamnar på en hedrande sjunde plats, vilket är bäst i Stockholmsområdet. Alla som följt bostadssituationen i Sollentuna de senaste åren fattar direkt misstankar och börjar undra hur undersökningen gått till. Detta med tanke på att Sollentuna har som mål att bygga omkring 500 lägenheter om året, ett mål man är långt ifrån att uppnå och förra året byggdes endast 180 lägenheter, varav noll hyresrätter. Samtidigt råder det en stor brist på lägenheter i kommunen.

Att Sollentuna ändå kan hamna så högt beror på att som underlag har HSB använt Boverkets Bostadsmarknadsenkät åren 2009 – 2013. I denna enkät var det först i år som Sollentuna kommun medgav att det fanns en bostadsbrist i kommunen och detta tillsammans med ett högt planerat byggande ger höga poäng i HSBs bostadsindex. Med andra ord tar HSBs bostadsindex inte hänsyn till verkligheten utan är endast en pappersprodukt byggd på en annan pappersprodukt.