Tag Archives: bostäder

Klart var studentbostäder ska byggas i Rotebro

Nu är det klart var det kommer byggas studentbostäder i Rotebro. På senaste PEU-mötet (Plan- och exploateringsutskott) togs det under §9/2014 Inriktningsbeslut avseende förberedande genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen, Rotebro följande beslut: “Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda ett genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen med den inriktning […]

Skräpparagrafen slår till i Sollentuna

Jag har tidigare skrivit om att hyresgäster i grannkommunen Stockholm har fått betala flera miljarder i extraskatt på grund av skräpparagrafen i den nya hyreslagen. För pengarna, som tas ut utöver den vanliga utdelningen betalar kommunen för vägar, skolor och parker. Med andra ord sådant som normalt betalas av alla kommunens skattebetalare. Stockholm är inte […]

Alltid dessa bostäder

Bostadsbrist är ett kärt ämne både i Sollentuna och i övriga Stockholmsområdet. Om det inte handlar om var man ska bygga eller hur man ska bygga så är det vad man ska bygga. Egen hem? Bostadsrätter? Hyresrätter? Ungdomsbostäder? Seniorbostäder? Studentbostäder? Av dem fem uppräknade bostadstyperna finns det en som skiljer ut sig från övriga och […]

Boverket vill införa “social housing”

Med en rapport som ifrågasätts av alla utom Fastighetsägarna och MUF (och det sista gissar jag bara) lägger Boverket den största delen av skulden för att det byggs för få lägenheter på hyresregleringen. Man bortser alltså helt ifrån att vi i Sverige i praktiken har ett byggmonopol och att både byggbolag och fastighetsägare har ett […]