Skräpparagrafen slår till i Sollentuna

Jag har tidigare skrivit om att hyresgäster i grannkommunen Stockholm har fått betala flera miljarder i extraskatt på grund av skräpparagrafen i den nya hyreslagen. För pengarna, som tas ut utöver den vanliga utdelningen betalar kommunen för vägar, skolor och parker. Med andra ord sådant som normalt betalas av alla kommunens skattebetalare.

Stockholm är inte ensam om att utnyttja den nya lagen och nu är det även klart att Sollentuna kommer plocka ut extra pengar ur Sollentunahem. Totalt rör det sig om ett engångsuttag på 8 miljoner kronor utöver vinstutdelningen på 16 miljoner kronor. Med andra ord blir hyresgästerna dubbelbeskattade bara för att man bor i en hyresrätt ägd av Sollentunahem. Pengarna ska gå till att bekämpa ‘social oro’ på Malmvägen. Exakt vad pengarna ska användas till är oklart och man kan fråga sig om det råder större ‘social oro’ på Malmvägen än i Edsberg eller Rotebro?

Ett annat intressant faktum är att det bara är Sollentunahem som ska bidra med pengar och inget annat bostadsbolag eller bostadsrättsförening Malmvägen.