Skräpparagrafen slår till

Läste ett pressmeddelande från Hyresgästförseningen och en artikel i Hem & Hyra att Kammarrätten kommer ta upp fallet med att Stockholm kommun plockade ut 1,3 miljarder kronor ur sina kommunala bostadsbolag förra året. Efter ett överklagande från flera hyresgäster tog Förvaltningsrätten upp ärendet men domslutet därifrån var ingen positiv läsning för Sveriges hyresgäster. Nu ska dock Kammarrätten ta upp ärendet och vi får hoppas att utfallet blir ett annat.

Det intressanta är att 1,3 miljarder kronor tydligen inte räckte för Stockholms kommun så i år plockade man ut 3,35 miljarder kronor från samma tre bolag. Med andra ord har kommunen på två år plockat ut 4,65 miljarder kronor av hyresgästernas pengar som istället för att gå till upprustningar och lägre hyror nu går till parkerar, överdäckningar, järnvägar och annat som den kommunala skatten ska gå till. Snacka om både dubbelbeskattad och överbeskattad.

Om nu Kammarrätten går på Förvaltningsrättens linje är det hög tid att fastslå att den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL), som infördes första januari 2011, är ett totalfiasko och hyresgästfientlig. För om det var en specifik paragraf som var mångas farhåga var det just denna om utdelning och vad pengarna skulle få användas till, även kallad “skräpparagrafen”.