Född fri, skattad till döds

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Våra pengar - inte politikernas.
Bild: Riksbanken."]pengar"[/caption]

Vart är Sverige på väg? Efter att ha läst denna och denna artikel ifrågasätter jag varför man ska betala skatt. Skatt är något som man måste betala i ett civiliserat samhälle men det finns gränser. Skatt ska bara tas in för att täcka dem absoluta behoven för människan.

Att ta pengar från människor för att ge samma människor bidrag är alltid fel och gynnar inte samhället. Jag har skrivit om detta tidigare och min filosofie är att avskaffa alla bidrag förutom studiebidrag och socialbidrag och därmed sänka skatten och ge den enskilda människan mer pengar i plånboken.

Låt folk behålla sina pengar!