Presidentbesök visade att det går

[caption id="attachment_1200" align="alignright" width="192"]Obama visade att det går. Obama visade att det går: Foto: Vita Huset, Pete Souza.[/caption]Ingen, i alla fall om man bor i Stockholmsområdet, kan ha missat att en viss Barack besökte huvudstaden under drygt ett dygn tidigare i veckan. Ett dygn som förutom poliser i var och varannan buske och tillfälliga störningar i mobilnätet när “The beast” körde förbi även innebar bättre hälsa för stockholmarna och bättre framkomlighet.

Detta då stockholmarna följde polisens vädjan och lämnande bilen hemma för istället använda kollektivtrafiken, cykel eller benen för att ta sig runt i innerstaden. Förutom den renare luften innebar den mer eller mindre bilfria staden mer plats för cyklister, gångtrafikanter, räddningsfordon och nyttotrafik. Samtidigt kollapsade inte kollektivtrafiken (trots att busstrafiken var kraftigt reducerad) och folk kom till sina arbeten. Under två dagar lyckades alltså Stockholm och stockholmarna något med som både bilindustrin, trafikborgarrådet i Stockholm och många andra menat skulle vara omöjligt och leda till samhällets kollaps – att lämna (privat)bilen hemma.

Tänkt om, tänk om vi skulle kunna göra detta till vardag. Att man varje dag skulle kunna andas frisk luft i Stockholm, att nyttotrafiken skulle kunna komma fram utan problem och att räddningstjänst och ambulanser skulle kunna rapportera om varje dag att man kommit fram utan förseningar på grund av trafiken. Tänk om vi skulle kunna göra Stockholm till ett föredöme i världen där kollektivtrafik, cyklism, gångtrafikanter och nyttotrafik prioriteras framför annan fordonstrafik. Baracks besök visade att det är möjligt så nu gäller det bara att ta tag i saken!