Category Archives: Allmänt

Licensjakt fel enligt Kammarrätten

Under fredagen kom besked om att Kammarrätten i Stockholm underkänner Naturvårdsverkets beslut om 2013-års licensjakt på 16 vargar. Jägarförbundets… förlåt Naturvårdsverkets motiv till tillåtelse för jakt var att denna skulle minska inavelsnivån inom vargstammen. Förutom att Kammarrätten menar att det inte finns något som tyder på att inaveln skulle minska genom jakt skriver man att […]

Både bra och dåliga besked från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har idag lämnat över ansvaret för beslut om licensjakt till länsstyrelserna i Mellansverige. Jag har tidigare skrivit om det dåraktiga i att lämna över ansvaret för en omtvistad form av jakt på ett antal länsstyrelser som inte tvekar att godkänna skyddsjakt. Att licensjakten är omtvistad råder det ingen tvekan om och detta visas bland […]

Trettiotre döda vargar

Totalt har trettiotre vargar skjutits ihjäl i år. Dem allra flesta dödsskjutningarna har skett under så kallad skyddsjakt. I Sverige är det länsstyrelserna runt om i landet som beslutar om skyddsjakt och det verkar vara ett beslut som tas allt mer lättvindigt. Bland annat tar man inte hänsyn till om exempelvis fårägaren slarvat med sina […]

Johnny Cash ¤ 26/2 1934 – 12/9 2003 RIP