Category Archives: Allmänt

Sveriges nationaldag – 6 juni

Idag firar vi Sveriges historia och dess framtid!

We Shall Overcome

Inga kommentarer.

Natur, varg och EU

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att man kommer pröva det av Riksdagen införda överklagandeförbud på vargjakt som för närvarande gäller. Tyvärr kommer detta inte hjälpa dem vargar som redan skjutits ihjäl. Det positiva är dock att rättsväsendet tar upp det orimliga i att medborgarna inte ska ha en möjlighet att överklaga beslut tagna av våra folkvalda, […]

Vargjakt ska inte få överklagas

Sverige påstår sig vara en rättsstat men ibland undrar man om detta stämmer. Inte nog med att Riksdagen klubbar igenom beslut där man upphäver överklaganderätten utan nu går även Kammarrätten på samma linje. Tidigare hade Förvaltningsrätten beslutat att tillfälligt stoppa delar av vargjakten som drar igång imorgon fredag med motiveringen att det är orimligt att […]