Ett år

Sommar, semester och väldigt mycket ledig tid. Alla har vi olika indikationer på att sommaren är på intåg, dock brukar inte värme vara en av dessa saker även om vi i år har haft bra väder hittills. Själv brukar jag märka att sommaren närmar sig på att kommunen sopar gång- och cykelbanorna, kalendern blir allt tommare på kvällstid och alla dessa våravslutningar i olika föreningar. Den största fördelen med det hela är att jag får mer tid åt att cykla runt planlöst i norra Stockholm men man för även tid över att reflektera över saker och ting.

I veckan ledde ledigheten, förutom dagliga cykelturer efter jobbet, till funderingar kring det senaste årets politiska liv i Sollentuna samt att bloggen firade ett år för några veckor sedan. Det förstnämnda innebar en bra insikt om att politik är allt annat än tråkigt och färglöst. Nu är jag enligt alla skalor jävig i frågan men jag tror nog att många håller med mig om att frågan om Väsjöstaden, Sportfältet och kravet på en folkomröstning har varit en av dem frågor som satt mest avtryck under det senaste året. Andra större politiska frågor under året har varit försäljningen av Grindstugan, Erikbergsskolan, luftkvalitén i kommunen, majoritetens regeringströtthet, skolornas förfall och den eviga frågan snöröjningen eller snarare brist på den samma.

Gällande snöröjningen är det beklämmande hur visa personer i ledande ställning inte tar felanmälningar på allvar och nedvärderar och kallar frekventa felanmälare för gnällspikar. Ännu mer beklämmande är att det ska ta i stort sätt hela vintern och felanmälning efter varje snöoväder innan det snöröjs som det ska på kommunens regionala cykelstråk. Ett ljus i snömörkret är dock att huvudstråket för cyklister och gångtrafikanter oftast snöröjs snabbt och effektivt i nästan hela sin längd.

Vintern bjud dock inte bara på snö och kyla utan även en namninsamling för att sollentunaborna skulle få säga sitt gällande Sportfältet i Edsberg. Hur det gick och kommunens behandling av det hela har det skrivits mycket om så jag tänker bara konstatera att när det kommer till kritan verkar sollentunabornas åsikt inte vara särskild intressant för den styrande eliten. En elit som inte ens backar för att sparka ut en av sina egna när denna inte håller sig i ledet och säger ”ja, tack” på varje fråga.

Ett bestående minne från det senaste året är dock hur ämnet snöröjning lyckades ta sig in på dagordningen på vart och annat möte i Trafik-och fastighetsnämnden utan att ens finnas på dagordningen. Kanske är det snöskyfflar ledamöterna i nämnden ska få i höst istället för läsplattor?

Hur som helst så kommer det gångna året med största säkerhet inte kunna slå det kommande då det vankas två valrörelser, ett nytt oppositionsparti, hårda hyresförhandlingar och massa annat spännande som inte går att förutse.

Trevlig sommar!