Lokalnyheter

En sak som jag funderat över varje gång jag sett på ABC, hört på lokalnyheterna på radio eller läst stockholmsnyheterna i DN eller SVD är varför journalister verkar tro att Stockholm är lika med tullarna eller i bästa fall Stockholms kommun? Visst ”alla” journalister bor på Söder eller i Bromma men om man tar ABC som ett exempel fick Uppsala för flera år sedan en egen mer lokalanpassad version av ABC. Vid förfrågan hos ABC varför inte Stockholms län utanför Stockholms kommun fått en liknande lokalanpassad version är svaret pengar.

Om det nu handlar om pengar kan man fråga sig om det var rätt att prioritera Uppsala framför Stockholms län utanför Stockholms kommun rent befolkningsmässigt? Enligt mig medger både befolkning och yta att det minst borde finnas ett lokalt nyhetsprogram som täcker kranskommunerna och helst ett för södra och norra delen. Även dem yttre stadsdelarna i Stockholms kommun skulle kunna ingå i en sådan sändning.

Detta med lokalnyheter väcker även frågan varför Sollentuna, med drygt 66 000 invånare, bara har två reklamfinansierade veckotidningar med lokalnyheter när kommuner med en tredjedels invånarantal kan ha lokalmorgontidningar fem dagar i veckan?