Skolan

Skolorna i Sollentuna har fått flera utmärkelser de senaste åren för sina bra resultat, vilket bara är att berömma lärare och annan personal för. Frågan är dock hur bra den fysiska miljön är. Under stora delar av 2000-talet var underhållet på kommunens egna byggnader undersatt och det var först i och med att Trafik- och fastighetsnämnd inrättades efter valet 2010 som majoriteten började intressera sig för underhåll av kommunens skolor och andra kommunalt äga byggnader.

Sedan dess har en kortsiktig och en långsiktig plan för fortlöpande underhåll tagits fram och nödvändigt underhåll börjat gjorts. I visa fall har det dock gått så långt att husen anses rivningsmässiga, lutat rejält och till och med vite från staten förelegat på grund av dålig ventilation.

Totalt har situationen gått så långt att på var och annan kommunal skola i kommunen förekommer någon form av byggnadsarbete. Många gånger handlar det om mögel, fuktinträning eller andra former av skalskyddsproblem.

När det gäller vuxna finns det hårda arbetsmiljökrav men när det gäller våra barn verkar kraven vara betydligt lägre.