Tag Archives: Väsjön

Folk gillar grönt

Naturen är något av det vackraste och viktigaste vi har. Det senare gäller speciellt den majoriteten av världens befolkning som bor i städerna. Att ha tillgång till natur har i flera undersökningar visat sig inverka positivt både på den fysiska hälsan likväl som den psykiska. Att ha nära till ett större naturområde räknas som en […]

Bygga billigt eller bygga dyrt?

I Sollentuna, som på många andra ställen, hänger nyproduktionen av bostäder inte med inflyttningen. Den boendeform som efterfrågas mest är hyresrätter och då speciellt billiga små hyresrätter för ungdomar. Det är därför med viss förvåning jag läser i Din lokaltidning att Socialdemokraterna i Sollentuna vill bygga hyresrätter i Väsjön Mellersta. Då området är en gammal […]

Kommunen går vidare med dåraktiga planer

Kommunen kommer gå vidare med förslaget att bygga en linbana mellan Häggvik och Väsjöområdet. Tydligen har man kommit fram till att det är ekonomiskt Infrastruktur att bygga ett transportmedel som normalt inte används för kollektivtrafik någonstans i världen. Precis som med spårtaxi förenar linbana nackdelarna med spårvägens dyra infrastruktur, bussens obekvämlighet och taxis dåliga kapacitet. […]

Du har rätt att tycka vad du vill – bara du tycker rätt!

Ikväll röstar kommunfullmäktige huruvida Sollentunaborna ska få säga sitt i en folkomröstning gällande Sportfältet i Edsberg. Efter att kommunen kontrollräknat alla namnunderskrifter kom man fram till att det saknades 95 röster för att uppnå nödvändiga 10 procent av de röstberättigade. Detta innebär att det krävs en majoritet i fullmäktige röstar för en folkomröstning istället för […]