Bygga billigt eller bygga dyrt?

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Fler billiga hyresrätter behövs.
Foto: Johnny Rönnberg."]Fler billiga hyresrätter behövs[/caption]I Sollentuna, som på många andra ställen, hänger nyproduktionen av bostäder inte med inflyttningen. Den boendeform som efterfrågas mest är hyresrätter och då speciellt billiga små hyresrätter för ungdomar. Det är därför med viss förvåning jag läser i Din lokaltidning att Socialdemokraterna i Sollentuna vill bygga hyresrätter i Väsjön Mellersta. Då området är en gammal dumpningsplats och tipp kommer det krävas omfattande sanering av marken. Det kommer även krävas omfattande pålning då området består av sumpmark.

Ingen av dessa åtgärder är billiga och det kommer synas på hyresavin för hyresgästerna. Att det behövs byggas bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet är nog alla överens om. Men att bygga på ett område där markkostnaderna kommer driva upp byggkostnaderna bidrar knappast till lägenheter med rimlig hyra.

Om Sollentunahem och andra hyresvärdar ska lyckas bygga billiga och prisvärda lägenheter måste byggkostnader i alla led minskas och då hjälper det inte precis att bygga på mark som tillför kostnader utöver det normala.