Tag Archives: skatteutjämningssystemet +

Regeringen skjuter upp förändringarna av det kommunala skatteutjämningssystemet

Idag meddelades att Regeringen skjuter upp förändringarna av det kommunala skatteutjämningssystemet. Ett helt riktigt och bra beslut då förändringarna skulle innebära flera tusen kronor extra per år för alla skattebetalare i Sollentuna och det som straff för att kommunen har en välordnad ekonomi. Att ha ett system som straffar skötsamma kommuner kan aldrig bli bra.

Det kommunala självbestämmandet nedmonteras bit för bit

Förra året fick Björn Hedlund i uppdrag av Regeringen att leda den så kallade Byggkravsutredningen (S 2011:10). Ursprungsdirektiven till utredningen är att: − kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler, − analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på […]

Kan en kommun gå i konkurs?

Läste på SVD.se att sedan 1973 har 500 städer i USA försatts i konkurs och den senaste årens kris har knappast hjälp till att minska detta antal. Efter att jag läst inlägget kom jag att tänka på om samma sak skulle kunna hända i Sverige, att en kommun går i konkurs? Jag hade en svag […]

Som man ropar får man svar

När man pratar om trollen. I fredags skrev jag ett inlägg som bland annat berörde kommunernas självstyre och skatteutjämningssystemet (“Robin Hood-skatten”) och jag ställe mig frågan när nästa anti-kommunuttalande från Riksdagen skulle komma. Jag behövde inte vänta länge, tyvärr, för idag körde Riksdagens finansutskott över Regeringen och kräver att den senare ska komma med ett […]