Det kommunala självbestämmandet nedmonteras bit för bit

[caption id="attachment_50" align="alignright" width="250" caption="Inget mästerverk precis men det är i denna byggnad kommunala beslut i Sollentuna ska tas, inte i Riksdagshuset.
Foto: Johannes Scherman, GNU Free Documentation License."]Inget mästerverk precis men det är i denna byggnad kommunala beslut i Sollentuna ska tas, inte i Riksdagshuset[/caption]Förra året fick Björn Hedlund i uppdrag av Regeringen att leda den så kallade Byggkravsutredningen (S 2011:10). Ursprungsdirektiven till utredningen är att:

− kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler,
− analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på bl.a. byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar samhällsutveckling, och
− utreda förutsättningarna för att dela upp byggherreansvaret vid bostadsbyggande på olika aktörer i byggprocessen.

I en artikel i Ny Teknik tidigare i veckan kunde man läsa att Hedlund kommer lägga fram ett förslag som kommer inkräkta på kommunernas självbestämmande. För Hedlund kommer nämligen att föreslå att kommunerna inte ska kunna ställa högre byggtekniska krav på byggbolagen än minimikraven som Boverket har satt upp.

Om förslaget klubbas igenom av Sveriges Riksdag kommer det bland annat innebära att Sollentuna kommun inte kan ställa hårdare krav på exempelvis energieffektivitet än vad Boverket gör.

Förslaget kan i sin enkelhet se helt oskyldigt ut men om man ser ett steg till och även vägar in andra inskränkningar av det kommunala självbestämmandet, som skatteutjämningssystemet, som skett ser man en tydlig röd tråd. Regeringen och Riksdagen håller bit för bit på att montera ner kommunernas självbestämmande och rätt att bestämma över sina egna angelägenheter.

Regeringen och Riksdagen är tillräckligt smarta för att inte ryka undan hela det kommunala självbestämmandet på en gång så istället tar man en liten bit i taget och när folk väl vaknar upp är det för sent. Det är ingen slump att staten tidigt tog bort den kommunala polisen, för vem vill ha en motståndare som har en fullt laglig beväpnad “arme”?