Regeringen skjuter upp förändringarna av det kommunala skatteutjämningssystemet

Idag meddelades att Regeringen skjuter upp förändringarna av det kommunala skatteutjämningssystemet. Ett helt riktigt och bra beslut då förändringarna skulle innebära flera tusen kronor extra per år för alla skattebetalare i Sollentuna och det som straff för att kommunen har en välordnad ekonomi. Att ha ett system som straffar skötsamma kommuner kan aldrig bli bra.