Majoriteten vill satsa på cykeln

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]På insändarsidan i veckans Vi i Sollentuna har den borgliga majoriteten i kommunen en insändare där man presenterar en del konkreta förslag på hur man ska göra Sollentuna till en bättre cykelkommun. Bland annat vill man satsa på enkelriktare cykelbanor, bättre separering av gångtrafikanter och cyklister, pendlingsstråk och att cyklister ska få ta mer plats i gatuutrymmet.

Det är roligt att se att studieresan som jag, som ersättare i Trafik- och fastighetsnämnden, gjorde tillsammans med visa av mina nämndkollegor och tjänstemän från trafikkontoret tidigare i år har gjort intryck. Nu är det bara att hoppas på att majoriteten uppfyller sina lyften, speciellt då flera av det man säger sig vilja genomföra är just det som vi såg att Odense och Köpenhamn redan hade genomfört. Jag hoppas även att majoriteten ser över och ser till att Sollentuna får ett sammanhängande nord-sydligt gång- och cykelvägnät.

En sak är i alla fall säker och det är att vi i Sollentunapartiet kommer stödja åtgärder som förbättrar för cyklister och gångtrafikanter.