Tag Archives: bil

Trafikfarliga lösningar

Nyanlagda gång- och cykelvägar är något som jag gillar men när en nyanläggning leder till en försämring av trafiksäkerheten är det inte lika roligt. Gång- och cykelvägen jag har i åtanke är den som går från Ruddbecksskolan till Shellmacken i Edsberg. Delvis går den samma sträcka som en tidigare oasfalterad gång- och cykelväg. Den nyasfalterade […]

Finns det några cykelvägar?

Efter att ha läst en del om cykelvägar kontra gång- och cykelvägar i Facebooksgruppen Cyklistbubblan började jag fundera på om vi har några cykelvägar i Sollentuna? Oseparerade gång- och cykelvägar finns det gott om och exempelvis runt Stinsen och utanför Rotebro Handel finns även separerade dito. Några renodlade gångvägar finns det också även om dessa […]

Grön våg och föranmälan framtiden för cyklister?

Det börjar hända saker gällande cykel i våra två största kommuner. I Göteborg kommer Trafikkontoret att börja med föranmälan för cyklister. Föranmälan går till så att strax innan en cykelöverfart finns nedgrävda sensorer som känner av när en cykel kommer farande. Sensorn skickar sedan en signal till trafikljuset som förhoppningsvis hinner slå om till grönt. […]

Uppdaterad cykelplan ute på internremiss

Under våren kommer kommunens reviderade och uppdaterade cykelplan gå ut på remiss internt inom Sollentuna kommun. Anledningen till remissrundan är att en hel del förändringar har gjorts vilket kan påverka olika kommunkontor och nämnder. Ingen allmän remissrunda externt kommer ske denna gång. Efter att ha läst arbetsmaterialet till den nya cykelplanen kan jag bara hålla […]