Grön våg och föranmälan framtiden för cyklister?

Det börjar hända saker gällande cykel i våra två största kommuner. I Göteborg kommer Trafikkontoret att börja med föranmälan för cyklister. Föranmälan går till så att strax innan en cykelöverfart finns nedgrävda sensorer som känner av när en cykel kommer farande. Sensorn skickar sedan en signal till trafikljuset som förhoppningsvis hinner slå om till grönt. Denna typ av föranmälan har funnits för bilar i många år så det är på tiden att tekniken även börjar användas för cyklister.

I Sollentuna skulle föranmälan vara intressant att pröva vid bland annat cykelöverfarten vid Stäketsleden samt vid Mossvägen förutsatt att man sätter upp ett trafikljus vid den senare cykelöverfarten. Båda överfarterna ligger utmed ett av kommunens regionala cykelstråk och är vältrafikerade av både bilar och cyklar.

En annan sak som funnits länge för biltrafiken är så kallad grön våg och nu har Stockholms kommun insett att det är något som kan vara bra för cyklisterna också. Dock går man ut försiktigt och kommer testa det hela på Götgatan innan det kan bli aktuellt att införa det på fler gator. Just detta med grön våg var något som Trafik- och fastighetsnämnden/kontoret tittade på under sin studieresa till Köpenhamn i oktober 2012.

Båda förslagen visar att om bara viljan finns och det är valår så kan man med enkla medel förbättra cykelinfrastrukturen.