Fram för flervåningsbostadshus i trä

I veckans Vi i Sollentuna (sid 6) lägger Miljöpartiet fram ett förslag om att kommunen ska utreda möjligheten att bygga flervåningsbostadshus i trä. Roligt att Miljöpartiet lokalt gör skäl för namnet och kommer med förslag med ett miljötänk. Vi i Sollentunapartiet har i flera år drivit att man bör bygga flervåningsbostadshus i trä och hade bland annat med detta som en punkt i vårt svar på kommuns översiktsplan 2012.

Att bygga flervåningsbostadshus med stommen av trä är inget nytt och på senaste åren har intresset runt om i landet ökat och projekt pågår eller är färdigställda i flera kommuner.