Atlantis STS-122 
Uppskjutning:  20:45.30 den 7 februari 2008.
Dockning: 18:17 den 9 februari.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: 10:24 den 18 februari.
Landning: 15:07 den 20 februari.

Längd: 13 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 121.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Rymdpromenaderna
Besättningen

Multimedia
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Atlantis STS-122 | ISS 1E
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt >>>

2008-02-19

ISS fotograferad från Atlantis
ISS fotograferad från ISS. Ungefär i mitten av bilden syns Columbusmodulen.
Foto: NASA.

Resultatet av måndagens inspektion av Atlantis värmeskyddspaneler analyserades under natten till tisdag, lokal tid, utan att några allvarliga skador hittades. Atlantis godkändes därmed formellt för landning. En landning som med största sannolikhet kommer ske under onsdagen strax efter klockan 15:00, svensk tid, på Kennedy Space Center. Den senaste väderprognosen visar att vädret inte kommer vara något problem och det finns idag inga kända tekniska hinder för en landning. Totalt har Atlantis fyra landningsförsök under onsdagen varav två är på Kennedy Space Center, läs mer längre ner.

Strax innan besättningen påbörjade sin sovperiod på måndagen meddelade markkontrollen att värmeslingorna till de fyra bakre styrmunstyckena inte fungerade. Detta är inget som kommer påverka landningen då dessa inte kommer användas mer under uppdraget. NASA har även lagt Atlantis i en optimal vinkel mot Solen så att alla fyra munstyckena hålls varma. Med denna metod kommer även de långvariga negativa effekterna att undvikas.

Under tisdagen, som är den sista planerade heldagen i rymden, har besättningen arbetat med att omvandla Atlantis från en omloppsfarkost till en landningsfarkost. Bland annat har besättningens flygstolar tagits fram. Då Dan Tani varit en längre tid i rymden kommer han ligga ner under landningen för att minska påfrestningarna på kroppen. Detta är standard när en person som varit en längre tid i rymden återvänder med rymdfärjan. Besättningen har även arbetat med att plocka undan det material som inte kommer behövas under landningen.

Nedan följer tider för alla fyra landningstillfällen under onsdagen.

Varv Landningsplats Motortändning Landning
202 Kennedy Space Center 13:59.54 15:07.39
203 Kennedy Space Center 15:35.20 16:42.35
204 Edwards flygbas 17:05.15 18:12.31
205 Edwards flygbas 18:41.25 19:47.34

Atlantis inflygningsbana.
Atlantis inflygningsbana. Större bild >>>
Foto: NASA.

För Kennedy Space Center gäller landningsbana 33 och för Edwards flygbas gäller landningsbana 22.

Om Atlantis inte skulle kunna landa på onsdag är torsdag och fredag reservdagar. Fredagen kommer dock endast användas ifall något tekniskt problem hindrar en landning på torsdag. Torsdagen kommer användas om vädret eller ett tekniskt problem hindrar en landning på onsdag. Helst vill NASA landa Atlantis på onsdag för att ge USAs marin möjlighet att skjuta ner satelliten USA-193 på torsdag. En nedskjutning som enligt obekräftade uppgifter kommer ske under den kommande månförmörkelsen.

Atlantis nästa uppdrag är det sista serviceuppdraget till Hubbleteleskopet, STS-125, som i skrivande stund är planerat till september i år. Under uppdraget kommer det utföras fem rymdpromenader för att byta ut instrument och delar samt förse teleskopet med nya delar och instrument.

2008-02-18

Full aktivitet på flygdäcket under utdockningen.
Full aktivitet på flygdäcket under utdockningen.
Foto: NASA TV.

Vid halv elvatiden, svensk tid, på måndagsförmiddagen utdockade Atlantis från ISS och påbörjade den två dagar långa resan tillbaka till jorden. Den officiella farvälsceremonin och luckstängningen skedde redan på söndagskvällen för att ge besättningen maximal tid för de olika arbetsuppgifterna under måndagen. Efter utdockningen genomförde Atlantis ett fullt varv runt ISS för att bland annat fotografera den nyligen utbyggda rymdstationen.

Dagens andra stora arbetsuppgift för besättningen är den obligatoriska inspektionen av Atlantis värmeskyddspaneler. Inspektionen görs för att säkerställa att rymdfärjan inte träffas av något under den veckolångs vistelsen vid ISS. Inspektionen är planerad att starta klockan 12:30, svensk tid, och kommer hålla på under stora delar av eftermiddagen. Tills det att inspektionen är klar och värmeskyddspanelerna är godkända kommer Atlantis befinna sig i närheten av ISS för att om det blir nödvändigt kunna återvända till rymdstationen.

När det gäller vädret på Kennedy Space Center vid tidpunkten för landningen tyder en första prognos på att ett ovädersfront kommer dra förbi innan Atlantis ska landa och lämna kvar klart och fint väder. Med andra ord ser det bra ut inför landningen.

2008-02-16

Hans Schlegel under den andra rymdpromenaden.
Hans Schlegel under den andra rymdpromenaden.
Foto: NASA.

Under fredagen genomförde besättningen den sista av de tre planerade rymdpromenaderna. Den mesta tiden användes till att montera de europeiska experiment på utsidan av Columbusmodulen. Den ena kommer användas till att studera Solen medan det andra kommer studera rymdens påverkan på ett antal material. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

Under lördagen har aktiveringen av Columbusmodulen och om allt går som planerat kommer de första biologiska experimenten att starta nästa vecka. Även SOLAR och EuTEF kommer börja leverera data inom en inte allt för lång framtid. De problem som funnits med datorerna ombord är lösta och Columbusmodulen sköter sig som den ska. Atlantis höjde även ISS bana under lördagen till 344 kilometer.

Tack vare att astronauterna har arbetat snabbare än planerat ligger aktiveringen av Columbusmodulen före tidplanen och de extra dagarna som besättningen har fått snabbar på aktiveringen än mer. Även söndagen kommer ägnas åt arbete med Columbusmodulen innan besättningarna tar farväl av varandra och stänger luckorna klockan 18:15, svensk tid. Utdockningen är planerad till 10:26, svensk tid, på måndag.

På grund av den planerade nedskjutningen av en amerikansk spionsatellit har NASA beslutat att landa Atlantis på onsdag även om detta innebär att det får ske på Edwards flygbas. Anledningen är att USAs marin ska få största möjliga fönster för operationen.

2008-02-13

Peggy Whitson, Rex Walheim och Stanley Love syns här i den amerikanska luftslussen.
Peggy Whitson, Rex Walheim och Stanley Love syns här i den amerikanska luftslussen.
Foto: NASA.

För att få några extra par av händer i arbetet med att aktivera Columbusmodulen har Atlantis uppdrag förlängs med en dag. Detta innebär att utdockningen kommer ske på måndag och landningen kommer ske på onsdag klockan 15:06, svensk tid. Den extra dagen innebär även att Hans Schlegel och Léopold Eyharts får en extra dag tillsammans att arbeta med aktiveringen av Columbusmodulen. På onsdagskvällen, svensk tid, togs även det formella beslutet att godkänna Atlantis värmeskyddspaneler inför landningen.

Aktiveringen av Columbusmodulen har fortsatt under dagen och på onsdagskvällen kom beskedet att besättningen inte längre behövde skyddsglasögon på sig inne i Columbusmodulen. Dock anses luftkvalitén inte vara tillräckligt bra ännu för att en eller flera astronauter ska kunna sova där inne. Under dagen har markkontrollen i Tyskland haft datorproblem med Columbusmodulen. Det som hände, eller rättare sagt inte hände, var att kommandon som skickades från markkontrollen till Columbusmodulen fastnade i kommandodatorerna ombord på ISS istället för att skickas vidare till Columbusmodulen. Problemet är ett mjukvaruproblem och efter en omkonfiguration av de aktuella datorerna fungerade det hela som det ska. Teknikerna kommer fortsätta att övervaka datorerna under tiden besättningen sover och aktiveringen kommer fortsätta som planerat imorgon. Det hela anses som ett mindre problem som teknikerna förstår och kan lösa om det skulle uppstå igen.

På grund av datorproblemet blev hela aktiveringen försenad men med den extra dagen kommer det troligen inte bli några långvariga effekter av det hela. I runda slängar är förseningen mindre än 24 timmar.

Onsdagens rymdpromenad genomfördes utan problem och under de sex timmar och 45 minuter som Rex Walheim och Hans Schlegel var ute han de förutom den primära uppgiften, att byta ut en kvävetank, även med arbete både på Columbusmodulen och Destinymodulen. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

2008-02-12

w
En bra sak med rymden är att frisörskostnaderna är låga. Här syns Dan Tani i full gång med att klippa sig.
Foto: NASA.

Efter måndagens rymdpromenad och dockning av Columbusmodulen har tisdagen handlat om att aktivera nämnda modul samt överföringsarbete av material och förnödenheter mellan Atlantis och ISS. Arbetet med att aktivera Columbusmodulen började direkt efter frukost och under dagen är det Peggy Whitson, Hans Schlegel och Léopold Eyharts som haft huvudansvaret för detta arbete. Luckan till Columbus öppnades av Whitson strax efter klockan 15:00, svensk tid, och efter att atmosfären hade kontrolleras svävade Eyharts in i den då ännu ej upptända modulen. Innan aktiveringen kunde börja kopplade astronauterna in Columbus på ISS elsystem.

På grund av risken för småpartiklar måste astronauterna ha skyddsglasögon och munskydd under de första timmarna innan luften i modulen har cirkulerat ett antal gånger och alla småpartiklar har fastnat i de filter som finns.

Ljuset ombord på Columbusmodulen tändas ungefär en timme efter att luckan hade öppnas och frånsätt en del mindre problem med just belysningen under eftermiddagen/kvällen har aktiveringen av Columbus genomförts utan större problem. Bland annat hade besättningen problem med att hitta rätt torxbits. Bitsen behövs för att ta bort en del av de paneler som täcker väggarna. Alla fyra väggar kommer täckas med experimentrack.

Dan Tani har tagit bort flera av panelerna med hjälp av den svårfunna torxbitsen.
Dan Tani har tagit bort flera av panelerna med hjälp av den svårfunna torxbitsen.
Foto: NASA TV.

Under tiden aktiveringsarbetet pågick slogs en av kylslingorna ombord av automatiskt. Orsaken var att varm ammoniak fick kylsystemet att kyla all ammoniak lite för mycket. Detta ledde till att systemet stängde av sig. När teknikerna funnit grundorsaken kunde kylsystemet köras igång igen efter ungefär en och en halv timme.

I aktiveringsarbetet ingår bland annat koppla in Columbus på rymdstationens kylsystem, elsystem, videosystem, ljudsystem och ventilationssystem. Under de kommande dagarna och veckorna kommer även experiment att sättas upp inne i Columbusmodulen.

Under dagen har det även pågått förberedelsearbete inför onsdagens rymdpromenad. Rymdpromenaden, som kommer utföras av Rex Walheim och Schlegel, är planerad att börja klockan 15:35, svensk tid. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

En annan positiv nyhet är att styrbords OMS (Orbital Maneuvering System) har blivit godkänd inför landningen. Detta betyder att det inte kommer behövas någon extra reparationsrymdpromenad. Enligt uppgift ska Atlantis STS-122 vara ett av de renaste uppdragen sedan NASA började med de utökade inspektionerna efter Columbiahaveriet.

2008-02-11

Columbusmodulen lyfts ur Atlantis lastutrymme.
Columbusmodulen lyfts ur Atlantis lastutrymme. Fler bilder >>>
Foto: NASA TV.

Måndagen handlade till största delen om den första rymdpromenaden och Europas forskningsmodul Columbus. De första timmarna av rymdpromenaden användes till att förberedda Columbusmodulen inför flytten från Atlantis lastutrymme till styrbords dockningsport på Harmonimodulen. När detta var gjort fortsatte Rex Walheim till segment P1 där han utförde förberedande arbete inför den andra rymdpromenaden. Läs mer om rymdpromenad 1 >>>

När Walheim och Stan Love hade arbetat klart med Columbusmodulen lyftes den med hjälp av rymdstationens robotarm, Candarm2, ut ur Atlantis lastutrymme och påbörjade den långsamma resan till dockningsporten på harmonimodulen. Columbus resa mot den nya världen började klockan 20:56, svensk tid, och avslutades ungefär två timmar senare. Hela operationen var ungefär 45 minuter försenad då förberedelsearbetet hade dragit ut på tiden. Dockningen genomfördes utan problem klockan 22:44, svensk tid. Första kontakt mellan Columbusmodulen och resten av rymdstationen skedde 22:29, svensk tid.

Leland Melvin (vänster) och Stanley Love ombord på ISS för första gången.
Leland Melvin (vänster) och Stanley Love ombord på ISS för första gången.
Foto: NASA.

Candarm2 kommer hålla kvar Columbusmodulen i sitt grepp till strax innan klockan ett, svensk tid, på tisdagseftermiddagen. Under denna tid kommer modulen automatiskt att bultas fast med harmonimodulen. Det kommer även utföras läcktester för att se att inga läckor förekommer. I och med Columbusmodulen har ESA 8,3 procents del av rymdstationen.

Om allt går som planerat kommer besättningen officiellt ta Columbusmodulen i besittning strax före klockan nio, svensk tid, på tisdagen. Arbetet med Columbusmodulen inifrån stationen kommer påbörjas vid lunchtid, svensk tid, imorgon.

Förutom arbetet med Columbusmodulen blev det klart under månaden att Atlantis kommer ta med sig den trasiga styrmotor som ISS-besättningen bytte ut i slutet av förra månaden.

Multimedia
Dockningen av Columbusmodulen i bilder >>>

2008-02-10

Foto från den utökade inspektionen av panelen på OMS.
Foto från den utökade inspektionen av panelen på OMS.
Foto: NASA TV.

Under söndagen bekräftade ESA att det var Hans Schlegel som var den astronaut som inte mådde helt bra i början av uppdraget. Samtidigt kom även uppgifter om att ha nu mår bra och kommer utföra den andra rymdpromenaden som planerat. Livebilderna från ISS bekräftar även att Schlegel ser ut att må bra då han deltar i arbete utan synliga svårigheter.

Under söndagen har mycket av arbetet handlat om överföringsarbete och förberedelsearbete inför måndagens rymdpromenad. Bland annat har Stan Love läst på inför hans arbete under den första rymdpromenaden. Delar av besättningen har även arbetat med en utökad inspektion av området på styrbords OMS (Orbital Maneuvering System). Av de första bilderna som kommit in verkar det som att det hela inte är lika allvarligt som det först såg ut. Ett slutgiltigt beslut om en astronaut ska gå ut på en rymdpromenad och trycka ner panelen kommer tas på måndag eller tisdag. Beslutet om huruvida Atlantis är okej inför landnings kommer tas senast på torsdag. Det är även då som beslutet om att förlänga uppdraget med ännu en dag kommer tas. Som det ser ut i dagsläget ser det ljust ut för en extra dag i rymden för besättningen.

På grund av de ändrade planerna bytte Léopold Eyharts och Dan Tani plats redan på lördagskvällen och Eyharts tillhör nu formellt ISS-besättningen. Eyharts är den första medlemmen av en långtidsbesättning som flyger under ESA-kontrakt. ESA-astronauten Thomas Reiter, som tillbringade sex månader ombord på ISS år 2006, flög under NASA-kontrakt och var därmed inte formellt ESA-astronaut under uppdraget.

När det gäller resten av skyddet på Atlantis har hela undersidan och vingkanterna fått grönt ljus inför landningen. Totalt sätt är Atlantis STS-122 en av de renaste uppdragen sedan flygningarna återupptogs efter Columbiahaveriet.

Måndagens rymdpromenad är planerad att börja klockan 15:35, svensk tid, och besättningen kommer bli väckt klockan 10:45, svensk tid. Läs mer om rymdpromenad 1 >>>

2008-02-09 | 22:30

Atlantis dockad med ISS.
Atlantis dockad med ISS.
Foto: NASA TV.

På lördagskvällen, svensk tid, beslutade NASA att flytta fram den första av de tre rymdpromenaderna ett dygn. Detta betyder att söndagens rymdpromenad kommer ske på måndag istället. De ändrade planerarna påverkar även andra operationer ombord i större eller mindre grad. Det är även klart att Stanley Love kommer ersätta Hans Schlegel som en av rymdpromenadastronauterna.

Orsaken till de ändrade planerna är att en av besättningsmedlemmarna har drabbas av någon form av illamående. Vem det är eller vad denna person har drabbas av vill NASA inte tala om på grund av att det anses som en privat angelägenhet mellan flygläkaren och astronauten i fråga. En gissning är dock att Schlegel är inblandad på ett eller annat sätt. Antingen direkt eller genom att vara den som kan ersätta någon annan som är illamående.

Tidigare på kvällen, strax innan och strax efter dockningen, hade en eller flera besättningsmedlemmar ett privat samtal med den ansvariga flygläkaren. Med största sannolikhet hade detta något att göra med det faktum att någon ombord inte mår som hon eller han ska.

För resten av uppdraget innebär framflyttningen av rymdpromenad 1 att allt annat flyttas fram ett dygn. Det är även klart att den extra dag som fans att tillgå kommer användas. Samtidigt arbetar NASA för att kunna förlänga uppdraget med ännu en dag. Det är ännu inte bestämt om Schlegel kommer bli ersatt även under den andra rymdpromenaden.

Exakt vad besättningen kommer arbeta med imorgon är i skrivande stund inte exakt fastställt.

2008-02-09

Atlantis dockar med ISS.
Atlantis dockar med ISS.
Foto: NASA TV.

Vid halv sjutiden, svensk tid, på lördagskvällen dockade Atlantis med ISS efter en nästan två dagar lång resa från Kennedy Space Center i Florida, USA. Dockningen genomfördes utan problem och efter de obligatoriska läcktesterna öppnades luckorna mellan de två farkosterna ungefär en timme senare. Innan arbetet inför morgondagens rymdpromenad och de fortsatta aktiviteterna kunde börja hölls en kort välkomstceremoni och en säkerhetsgenomgång för de nyanlända astronauterna.  Dockningen kan ses lite som en födelsedagspresent för Peggy Whitson, befälhavare på ISS, som fyller år idag.

Innan dockningen genomfördes den obligatoriska 360 graders flippen som för det möjligt för ISS-besättningen att fotografera rymdfärjans undersida. Fotograferingen görs för att upptäcka eventuella skador som kan ha uppstått under uppskjutningen. Denna gång var teknikerna speciellt intresserade av ett område på styrbordssidan av skyddet som omger OMS (Orbital Maneuvering System). Det som hänt är att en bit av skyddet sticker upp. Eventuellt kan det uppstå luftströmmar under landningsfasen som kan få het gas att leta sig in och förstöra rymdfärjan inifrån. Det troliga är dock att det hela inte kommer påverka Atlantis överhuvudtaget.

Nedanför mitten på bilden syns biten som sticker upp.
Nedanför mitten på bilden syns biten som sticker upp.
Foto: NASA TV.

Som förberedelse inför söndagens rymdpromenad kommer Walheim och Schlegel att tillbringa natten i rymdstationens luftsluss. Detta görs för att kunna anpassa syrenivån i luften för att minska risken för astronauterna att få kvävebubblor i blodet. När astronauterna sedan är ute på rymdpromenad andas de 100 procent syre. Rymdpromenaden kommer handla om att förberedda Columbusmodulen inför dess dockning med rymdstationen.

Annat arbete som kommer genomföras innan astronauterna lägger sig är det första av överföringsarbete som kommer fortgå till och från under hela vistelsen. Atlantis robotarm kommer även att lämna över sensorbommen till rymdstationens robotarm.

Under lördagen har det mesta ombord handlat om förberedelser inför dockningen. Bland annat har Atlantis bana, både i höjdled och sidled, trimmas in för att passa med banan för ISS. Även ombord på ISS har förberedelser inför dockningen gjorts. Bland annat har ISS lagts i rätt altitud inför dockning.

Multimedia
Uppskjutningen - inifrån Atlantis >>>
Flippen >>>
Dockningen >>>

2008-02-08

Den andra flygdagen har i stort sätt handlat om den obligatoriska inspektionen av rymdfärjans vingkanter och noskorn. I skrivande stund har inga skador som kan innebära en fara för besättningen eller Atlantis upptäcks. Detta efter att besättningen avverkat mer än hälften av inspektionerna. Detta stämmer även bra överens med de fotografier och filmer som togs under uppskjutningen där inga endast ett fåtal bitar av isolering lossnade från bränsletanken. Enligt tillgängliga uppgifter ska inga av dessa ha varit av den massa som ska kunna skada skyddspanelerna. De ska även, till största delen, ha inträffat efter att Atlantis lämnat atmosfären, vilket betyder att de inte haft den hastighet som krävs för att orsaka allvarlig skada.

Det slutgiltiga beskedet huruvida uppskjutningen av Atlantis gick som planerat kommer senast på söndag då de fotografier som kommer tas under lördagen har analyseras. Dessa fotografier tas strax innan dockningen av besättningen på ISS medan rymdfärjan genomför sin 360 graders flipp. Själva dockningen är planerad till strax innan klockan halv sju, svensk tid, på lördagskvällen. Ungefär en timme senare kommer luckorna mellan de två farkosterna ske. Dockningen av Columbusmodulen är planerad till på söndag.

Tack vare att Atlantis lyfte under det första uppskjutningsförsöket finns det tillräckligt med bränsle i bränslecellerna för att förlänga uppdraget med en dag.  med största sannolikhet kommer detta ske och beslutet kommer tas under flygdag fem. Den extra dagen kommer lägga till efter flygdag nio.

2008-02-07

Atlantis STS-122
Liftoff.
Foto: NASA TV.

Efter en dag utan några större tekniska problem lyfte Atlantis på årets första uppdrag klockan 20:45.30, svensk tid, på torsdagskvällen. Uppskjutningen genomfördes utan problem och två minuter efter start separerade de två startrakterna från den externa bränsletank. Atlantis fortsatte resan tillsammans med den externa bränsletanken i sex minuter till innan även den separerade från Atlantis. Efter att bränsletanken separerat fotograferade och videofilmade besättningen bränsletanken. De började även arbetet med att göra om Atlantis från en startfarkost till en "omloppsfarkost".

Bland de större händelserna de kommande timmarna är öppningen av lastluckorna samt höjning av Atlantis bana. Besättningen kommer börja sin sovperiod ungefär sex timmar efter uppskjutningen. Väckningen av besättningen kommer ske 10:45, svensk tid, på fredag

Den stora aktiviteten under fredagen är inspektionen av Atlantis vingkanter och noskorn. besättningen kommer även förberedda inför dockningen med ISS som sker strax innan klockan halv sju, svensk tid, på lördagskvällen. Öppningen av luckorna mellan de två farkosterna är satt till ungefär en timme senare.

Under stigningen till omloppsbana sågs ett antal isklumpar och/eller annat amtrial lossna från bränsletanken. En del av dessa ses som normala medan andra som onormala. Hittills finns det inga rapporter om att något skulle ha träffat Atlantis.

Multimedia
Bilder från uppskjutningen >>>
Video av uppskjutningen >>>

2008-02-07 | 20:46

Launch!

Atlantis har lyft. Efter en nedräkning som var händelselös på tekniska problem men desto mer händelserik på väderfronten lyfte Atlantis på det första av sex planerade rymdfärjeuppdrag för året. Uppskjutningen skedde klockan 20:45.30, svensk tid. Resan upp till rymden kommer ta ungefär åtta minuter.

2008-02-07 | 20:36

Nedräkningen återupptagen, nio minuter till start. Nedräkningen återupptogs klockan 20:36.30 och Atlantis är nu "Go for launch". Det enda orosmolnet, som under hela torsdagen, är vädret. Det som kan ställa till det är vädret över landningsbanan på Kennedy Space Center. För att en uppskjutning ska ske måste rymdfärjan kunna landa på Kennedy Space Center 30 - 45 minuter efter start.

Hittills fungerar även bränslesensorerna som de ska. En sista kontroll kommer göras när fem minuter återstår.

Torsdag
20:37 Gångbron till rymdfärjan vrids undan.
20:40.29 Uppskjutningsfönstret öppnar.
20:43.30 Besättningen stänger sina visir.
20:44.59 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
20:45.30 Start!

2008-02-07 | 19:55

STS-122
STS-122
Luckan till Atlantis stängs.
Foto: NASA TV.

Med mindre än en timme kvar till start fortsätter nedräkningen att fortgå utan problem. Nedräkningen har för en stund sedan gått in i det sista planerade uppehållet och kommer återupptas klockan 20:36.30, svensk tid. NASA har även satt den exakta starttiden för Atlantis till 20:45.30, svensk tid, vilket är i mitten av det 10 minuter långa uppskjutningsfönstret

Vid sjutiden, svensk tid, stängdes luckan till Atlantis och en stund senare genomfördes läcktester för att upptäcka eventuella läckor. Inga läckor hittades och hjälppersonalen har nu lämnat startplattan och lämnat besättningen för sig själva intill av en halv miljon liter flytande syre och väte.

Det som kan hota uppskjutningen är vädret och på NASA TV syns i skrivande stund hur höga moln drar in över Kennedyområdet. Det finns dock goda förhoppningar att vädret ska hålla sig på rätt sida av reglerna tills efter att Atlantis har lyft. Det som oroar mest är sikten om Atlantis skulle tvingas vända tillbaka och landa på Kennedy Space Center. Även risken att molnen ska börja bygga på höjden och bilda åskskurar oroar.

När det gäller övriga tillgängliga landningsplatser, både i USA och Europa, finns det inga problem rapporterade verken tekniska eller med vädret.

Under dagen har NASAspaceflight rapporterat att NASA bytt ut Endeavour mot Discovery gällande ett eventuellt räddningsuppdrag. Orsaken är problem med ett luftfilter (HEPA -filter) ombord på Endeavour. Eventuellt kommer även STS-123 att flygas av Discovery. Mer information väntas komma under de kommande dagarna.

2008-02-07 | 18:20

Alan  Poindexter får hjälp att ta på sig sin rymddräkt.
Alan  Poindexter får hjälp att ta på sig sin rymddräkt.
Foto: NASA.

Isteamet har lämnat sin rapport efter att de inspekterat Atlantis bränsletank och enligt de finns det inga farliga mängder is på bränsletanken. Det finns inte heller några tekniska problem med Atlantis så vädret är fortfarande det största hotet. Bland annat har det kommit in rapporter om regnskurar i närområdet.

Atlantis besättning är nu ombord på rymdfärjan och inom kort kommer hjälpbesättningen att stänga luckan till Atlantis. Efter det kommer de att städa upp innan de lämnar startplattan omkring klockan 19:00, svensk tid.

De två fartyg som ska plocka upp startraketerna efter uppskjutningen anlände till sina positioner strax efter klockan 18:00, svensk tid. Det har även genomförts en genomsökning av nedslagsområdet för att upptäcka eventuella fartyg eller flygplan. Hittills finns det inga rapporter om otillåtna fartyg eller flygplan i området.

2008-02-07 | 17:30

STS-122
Besättningen påväg ombord.
Foto: NASA TV.

Besättningen har anlänt till startplattan och påbörjat ombordstigningen. Ombordstigningen beräknas vara klar strax efter klockan 18:00, svensk tid. Hittills fortsätter nedräkningen gå enligt plan och det finns i skrivande stund inga kända tekniska problem med Atlantis. Även vädret är grönt för tillfället men ett oväder är på väg att byggas upp över Kennedyområdet.

2008-02-07 | 14:20

Vid 14:20, svensk tid, avslutades tankningsprocessen och hittills har alla fyra bränslesensorer fungerat som planerat. De har även klarat av de tester som utförs och tidpunkten för när problemen uppstod i december har passeras med marginal. En serie automatiska tester kommer nu att genomföras och förhoppningsvis fortsätter sensorerna att fungera som de ska. Enligt de gällande reglerna måste minst tre av fyra sensorer fungera vid tidpunkten för uppskjutning.

När tankningen nu är avslutad kommer isteamet ge sig ut för sin obligatoriska inspektion av bränsletanken. Även hjälpbesättningen kommer inom kort anlända till startplattan.

2008-02-07 | 12:10


Atlantis.
Foto: NASA TV.

Vid elvatiden, svensk tid, på torsdagsförmiddagen gavs klartecken att påbörja tankningen av Atlantis externa bränsletank. Klockan 11:20, svensk tid, återupptogs nedräkningen och bränslerören började att kylas ner. Strax efter klockan 12:00 påbörjades tankningen av både det flytande syret och det flytand vätet. Om allt går som planerat kommer tankningen ta ungefär två timmar.

Under mötet som föregick beslutet att starta tankningsprocessen framkom inga tekniska hinder för en uppskjutning. I skrivande stund är även alla bränslesensorer okej och inga problem finna rapporterade. Testprogrammet för sensorerna kommer påbörjas inom kort.

Det enda som i skrivande stund kan hindra en uppskjutning är vädret, som fortfarande har en 70 procentig risk att vädret hindrar en uppskjutning. Det räcker dock med att molnfronten kommer in något senare för att uppskjutningen ska bli av.

Vid åttatiden, svensk tid, på onsdagskvällen skedde en olycka på startplattan när en tekniker föll från en stege och skadade bland annat nacken. Personen flögs omedelbart till sjukhus med hjälp av en helikopter. Arbetet med Atlantis har inte påverkas av olyckan.

2008-02-06

Pilot Alan Poindexter (vänster) och befälhavare Steve Frick syns här efter att de tränat landningar med NASAs specialbyggda Gulf Stream II.
Pilot Alan Poindexter (vänster) och befälhavare Steve Frick syns här efter att de tränat landningar med NASAs specialbyggda Gulf Stream II.
Foto: NASA.

Nedräkningen och förberedelsearbete inför uppskjutningen av Atlantis STS-122 fortsätter utan större tekniska problem. Faktum är att det i skrivande stund inte finns några som helst tekniska problem eller hinder inför uppskjutningen. Det enda som oroar är vädret. Den senaste väderprognosen pekar på en 70 procentig risk för att vädret över Kennedyområdet ska hindra en uppskjutning. Det som oroar är regnskurar, moln samt risk för lokala åskskurar. På de amerikanska och de transatlantiska landningsplatserna ser vädret bra ut både på torsdag och de två kommande dagarna. För Kennedy Space Center förbättras vädret och risken för att vädret ska hindra en uppskjutning på fredag, lördag eller söndag ligger på mellan 30 och 40 procent.

De ansvariga för Atlantis STS-122 kommer att mötas strax efter klockan halv elva, svensk tid, på torsdagsförmiddagen för att besluta om tankningen av den externa bränsletanken ska påbörjas. Som underlag till detta beslut kommer även väderprognosen för uppskjutningstidpunkten att ligga. Tankningsprocessen kommer vara det första testet på om den ändring på den yttre kopplingsboxen som NASA genomfört håller måttet.

På tisdagskvällen, lokal tid, avslutades tankningen av bränslecellerna ombord på Atlantis. Tankningen genomfördes utan problem och Atlantis klarar nu av fyra uppskjutningsförsök på fem dagar innan bränslecellerna måste återladdas. ISS bana ger även möjlighet för dockning både flygdag tre och flygdag fyra.

Under onsdagskvällen, lokal tid, kommer det sista arbetet runt Atlantis att ske innan arbetsplattformarna tas bort. Om allt går som planerat kommer Rotating Service Structure att svängas bort och avtäcka Atlantis omkring midnatt, svensk tid.

Nedan följer de viktigaste hålltiderna för torsdagen.

Torsdag
~00:00 Skyddet (
Rotating Service Structure) svängs undan från Atlantis
03:40 All icke behörig personal ska lämna startplattan.
05:30 Aktivering av bränslecellerna ombord
07:05 Väderuppdatering om huruvida tankningen av den externa bränsletanken kan påbörjas.
07:50 Förberedelserna inför tankningen börjar, all icke behörig och nödvändig personal lämnar uppskjutningsområdet.
10:15 Besättningen vaknar.
10:30 Den externa bränsletanken är redo för tankningsprocessen.
10:35 Ansvariga håller möte och beslutar om man ska påbörja tankningen av den externa bränsletanken eller ej.
11:15 NASA TV börjar sända tankningsprocessen direkt.
11:20 Transportrören för bränslet börjar kylas ner.
11:30 Det flytande vätet börjar pumpas.
12:00 Det flytande syret börjar pumpas.
14:20 Vätetankningen är klar.
14:20 Syretankningen är klar.
14:20 Hjälppersonalen beger sig ut till startplattan
14:35 Kommunikationstest för hjälppersonalen.
15:25 Besättningen sätter sig tillbords för att äta frukost..
15:45 NASA TV börjar sända direkt.
16:15 Besättningen får den sista väderuppdateringen
16:25 Astronauterna börjar med påklädningen av start- och landningsdräkterna.
16:55 Astronauterna beger sig av mot startplattan
17:25 Besättningen påbörjar ombordstigningen.
18:15 Kommunikationstest mellan astronauterna och markkontrollen.
18:30 Luckan till Discovery stängs.
19:10 Hjälppersonalen lämnar startplattan.
19:45 Startområdet töms på all personal.
19:50 Nedräkningsklockan stannar på 9 minuter och man går in i det sista uppehållet.
20:36.28 Nedräkningen återupptas.
20:37.58 Gångbron till rymdfärjan vrids undan.
20:40.28 Uppskjutningsfönstret öppnar.
20:43.28 Besättningen stänger sina visir.
20:44.57 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
20:45.28 Start!

2008-02-04

Personal på Kennedy Space Center arbetar med att stänga Atlantis lastluckor.
Personal på Kennedy Space Center arbetar med att stänga Atlantis lastluckor.
Foto: NASA.

Strax efter klockan halv fem, svensk tid, på måndagseftermiddagen anlände den sju personer starka besättningen till Kennedy Space Center inför uppskjutningen på torsdag. Flygningen från astronauternas hemmabas i Houston, Texas, genomfördes utan problem och alla sju ser fram emot att lyfta på torsdag.

Tidigt på måndagsmorgonen, svensk tid, genomfördes stängningen av Atlantis lastluckor inför uppskjutningen. För att hindra flexsalngen från att fastna eller bli s-formad fick en Boeinganställd stå med en 4,5 meter lång pinne. Stängningen genomfördes utan problem och enligt visa uppgifter hade slangen glidit på plats utan extern hjälp. Detta kan betyda att slangen kommer uppföra sig normalt när lastluckorna ska stängas nästa gång inför landningen om dryga två veckor. Läs tidigare artikel om slangproblemet >>>

Det finns i skrivande stund inga kända tekniska problem som kan hindra en uppskjutning på torsdag.

Väderprognos
Väderprognosen inför torsdag ger en 40 procentig sannolikhet för att vädret kommer tillåta en uppskjutning. Det som kan hindra en uppskjutning är regn och moln. Inför tankningen av den externa bränsletanken är risken för att vädret ska hindra den 10 procent. Alla nödlandningsplatser är gröna. Med andra ord är det normala väderförutsättningar som gäller.

En försening på 24 timmar respektive 48 timmar ger en sannolikhet för att vädret ska tillåta en  uppskjutning på 80 procent. Även dessa två dagar är alla nödlandningsplatser fröna.

Nedräkningen startar ikväll
Den sista stora händelsen idag är starten av den officiella nedräkningen. Om allt går som planerat kommer nedräkningen börja klockan 23:00, svensk tid, ikväll. En halvtimme innan sker "
Call to stations", vilket betyder att all berörd personal ska bege sig till sina arbetsställen inför starten av nedräkningen.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna under nedräkningen. Alla tider anser svensk tid och är ungefärliga.

Besättningen anländer till Kennedy Space Center.
Besättningen anländer till Kennedy Space Center.
Foto: NASA.

Måndag
22:30 "Call to stations"
23:00 Nedräkningen börjar

Tisdag
10:00 Förberedelserna inför tankningen av bränslecellerna börjar.
15:00 All icke behörig personal ska lämna rymdfärjekabinen.
15:00 Startplattan och området omkring utrymns inför tankningen av rymdfärjans bränsleceller.
20:30 Tankningen av bränslecellerna (syre) ombord börjar.
23:00 Tankningen avslutas.
23:00 Tankningen av bränslecellerna (väte) ombord börjar.

Onsdag
01:30 Tankningen avslutas.
02:30 Startplattan öppnas igen.
08:00 Huvudmotorerna förberedds.
10:00 Skydden över huvudmotorerna tas bort.
17:15 Besättningen får väderuppdatering.
20:30 Inspektion av eventuella farliga objekt på och omkring startplattan.

Torsdag
03:40 All icke behörig personal ska lämna startplattan.
05:30 Aktivering av bränslecellerna ombord
07:05 Väderuppdatering om huruvida tankningen av den externa bränsletanken kan påbörjas.
07:50 Förberedelserna inför tankningen börjar, all icke behörig och nödvändig personal lämnar uppskjutningsområdet.
10:15 Besättningen vaknar.
10:30 Den externa bränsletanken är redo för tankningsprocessen.
10:35 Ansvariga håller möte och beslutar om man ska påbörja tankningen av den externa bränsletanken eller ej.
11:15 NASA TV börjar sända tankningsprocessen direkt.
11:20 Transportrören för bränslet börjar kylas ner.
11:30 Det flytande vätet börjar pumpas.
12:00 Det flytande syret börjar pumpas.
14:20 Vätetankningen är klar.
14:20 Syretankningen är klar.
14:20 Hjälppersonalen beger sig ut till startplattan
14:35 Kommunikationstest för hjälppersonalen.
15:25 Besättningen sätter sig tillbords för att äta frukost..
15:45 NASA TV börjar sända direkt.
16:15 Besättningen får den sista väderuppdateringen
16:25 Astronauterna börjar med påklädningen av start- och landningsdräkterna.
16:55 Astronauterna beger sig av mot startplattan
17:25 Besättningen påbörjar ombordstigningen.
18:15 Kommunikationstest mellan astronauterna och markkontrollen.
18:30 Luckan till Discovery stängs.
19:10 Hjälppersonalen lämnar startplattan.
19:45 Startområdet töms på all personal.
19:50 Nedräkningsklockan stannar på 9 minuter och man går in i det sista uppehållet.
20:36.28 Nedräkningen återupptas.
20:37.58 Gångbron till rymdfärjan vrids undan.
20:40.28 Uppskjutningsfönstret öppnar.
20:43.28 Besättningen stänger sina visir.
20:44.57 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
20:45.28 Start!

2008-02-01

Tekniker testar "pinnen".
Tekniker testar "pinnen".
Foto: NASA/Nasaspaceflight.

Under fredagen blev det klart att den 7 februari ligger kvar som uppskjutningsdatum under förutsättning att stängningen av lastluckorna på måndag går som planerat. Under de senaste dagarna har tekniker undersökt den flexslang som blev högaktuell i tisdag och hittills har inga fel upptäckts som kan hindra en uppskjutning på torsdag. Det som kan ställa till det är att slangen skadas eller fälls ihop felaktigt när lastluckornas stängs. Men NASA vore inte NASA om teknikerna inte funnit en lösning på detta. Lösningen i detta fall inbegriper en Boeinganställd och en 4,5 meter lång "pinne" med en u-formad krok i ena änden. Pinnen är isolerad på de delar som riskerar att komma i kontakt med viktig utrustning ombord på Atlantis.

Tanken är att den "pinnansvariga" ska styra slangen rätt under stängningen av lastluckorna med hjälp av sagda pinne. Manövern har testas ute på startplattan och visat sig fungera. Problemet är att teknikerna inte har kunnat testa lösningen i skarpt läge. För det finns inte mycket marginal att dra bort pinnen innan lastluckorna stängs.

Om lösningen inte skulle fungera har NASA arbetat fram tre alternativ;

1. Flyga som det är.
2. Byta ut slangen på plats, vilket skulle innebära minst en månads försening. Teknikerna anser även att ett utbyte på plats är en stor teknisk risk.
3. Rulla tillbaka Atlantis till hangarbyggnaden och byta ut slangen, vilket skulle innebära en försening på minst två månader.

Verken alternativ två eller tre är skärskikt attraktiva och skulle innebära en allvarlig försening för rymdfärjeprogrammet. Hur det går vet vi inte förrän på måndag efter stängningen av lastluckorna och inkallandet av "pinnspecialisten". Hittills har teknikerna upptäckt visa skador på flexslangen men inga av dessa ska vara av allvarlig art.

Vad som är grundorsaken till att slangen inte glider in som den ska är i dagsläget inte känt. Det som kan konstateras är att de hjul och andra anordningar som ska se till att slangen lägger sig rätt när lastluckan stängs inte fungerar som de ska. Men då lastluckorna bara fälls ihop en gång under uppdraget, några timmar före landning, ser NASA det hela som ett mindre problem som kan lösas efter Atlantis flygning. Detta förutsatt att stängningen av lastluckorna på måndag går som planerat.

Förutom ovan beskrivna problem har det enda större problemet de senaste dagarna varit en läcka i bränslecell nummer 2 ombord på Atlantis. Läckan är, enligt uppgift, liten och ska inte utgöra något hot för uppdraget. Det hela blev även avfört som ett hinder inför uppskjutningen under fredagen. det hela kommer dock fortsättas att övervakas och om läckan blir värre kan det vara ett hot mot en uppskjutning.

2008-01-30

Mellan de gulsvarta metallstyckena syns den aktuella slangen och dess s-form. Större bild >>>
Mellan de gulsvarta metallstyckena syns den aktuella slangen och dess s-form. Ovan slangen syns Columbusmodulen. Större bild >>>
Foto: NASA.

Under de senaste dagarna har NASA genomfört två stycken Flight Readiness Review (FRR). Detta är något som är standard och görs för att formellt godkänna uppskjutningen och röja undan eventuella hinder. Under det första mötet, som skedde den 25 januari och var på programnivå, var den stora frågan bränslesensorerna. I korthet handlade det om att godkänna sensorerna för uppskjutning samt godkänna den reparationsmetod som användes. Båda dessa frågor godkändes utan några hinder och Atlantis STS-122s gavs ett formellt uppskjutningsdatum den 7 februari. Det godkändes även att gå tillbaka till de gamla reglerna där det räcker med att tre av fyra bränslesensorer fungerar för att en uppskjutnings ska bli av.

Det andra mötet, som var på verksamhetsnivå, genomfördes under onsdagen och såg från början ut att bli en ren formalitet. Dock fick NASA en ny fråga att ta ställning till då det under tisdagen visade sig att en av de flexibla slangar som ingår i rymdfärjans kylsystem var böjd på ett oväntat sätt. Det hela började med att en liknande slang på Discovery, som sitter mellan lastrumsdörrarna och lastutrymmet, var böjd i en s-from. Detta var onormalt då slangen normalt ska vara rak. Om oturen vill visa sig kan böjen hindra freonet, som används för att avleda värmen ombord, hindras eller i värsta fall börja läcka. På Discovery har slangen haft sin s-form under minst två flygningar utan att något onormalt har inträffat. Teknikerna misstänkte även att problemet var isolerat till Discovery.

Beslutet att inspektera även Atlantis togs då lastluckorna ändå skulle öppnas. Det som kommit fram hittills är att samma typ av s-form som slangen på Discovery hade även finns på Atlantis. Under de kommande dagarna kommer teknikerna utvärdera vad, om något, som behöver göras. Ett beslut om hur NASA ska gå vidare kommer tas på lördags. I dagsläget är det dock osannolikt att uppskjutningen kommer bli framflyttad.

Bakgrund
Den aktuella slangen, som sitter på styrbordssida, består av metall och är en av flera stycken som förbinder kylelementen på lastluckorna med resten av kylsystemet. Kylsystemet i sin tur använder freon för att avleda den värme som elektroniken ombord alstrar. När lastluckorna är stänga använder rymdfärjan ett vattenkyltsystem istället. Detta system kan även användas om kylelementssystemet skulle gå sönder. Nackdelen då är dock att rymdfärjan inte kan tanka över något vatten till ISS då detta behövs för kylsystemet.

2008-01-22

h
En tekniker arbetar med att montera ett skyddslock över den yttre delen av kopplingsboxen. Nästa steg i arbetet är att förse området med isolering.
Foto: NASA.

Arbetet med att återfå Atlantis till flygförberedande status fortlöper enligt plan. Bland annat rapporterar NASAspaceflight att slutfasen av arbetet med att förse område runt bränsletankens kopplingsbox med isolering kommer påbörjas under tisdagen, lokal tid. Det arbete som återstår är att trimma och jämna till den isolering som teknikerna försett området med de senaste dagarna. Om även detta arbete fortlöper som planerat kommer det vara avslutat under fredagen.

Under fredagen kommer även den första av flera Flight Readiness Review (FRR) att hållas. Under just denna FRR, som är en nivå 2 FRR, kommer bland annat frågan om ECO-sensorerna i den externa bränsletanken tas upp. Främst handlar mötet om det formella godkännandet att den metod som NASA använt för att lösa sensorproblemet uppfyller NASAs regler och Atlantis således kan skjutas upp den 7 februari. Andra frågor som kommer tas upp under fredagen samt under nästa Flight Readiness Review, som är en nivå 1 FFR, den 30 januari är frågan hur Atlantis, den externa bränsletanken och startraketerna har påverkas av den låga tid de stått på startplattan. Inga av dessa frågor ser i skrivande stund ut att vålla några problem och om inget oväntat sker kommer en uppskjutning den 7 februari godkännas utan problem.

När det gäller Atlantis finns det idag inga kända problem som kan hindra en uppskjutning. Den officiella nedräkningen inför uppskjutningen kommer börja måndagen den 4 januari. Detta är även den dag som Atlantis besättning kommer anlända till Kennedy Space Center.

2008-01-15

Medan tekniker på Kennedy Space Center arbetat med att montera en ny yttre kopplingsbox på Atlantis STS-122s externa bränsletank (tank nr 125) har deras kollegor på Marshall Space Flight Center (MSFC) arbetat med att finna grundorsaken till de problem som uppstod under de totalt tre tankningsprocesser som genomfördes i slutet av förra året. Till sin hjälp har teknikerna haft den yttre kopplingsbox som togs bort från tank nr 125 tidigare i år.

För att finna grundorsaken har teknikerna använt en mindre kopia av bränsletanken för att försöka återskapa de felindikeringar som uppstod under de riktiga tankningarna. När detta har lyckas har sedan testningsarbetet tagit vid. Bland annat har kopplingsboxen röntgas samtidigt som spänningen i den aktuella kretsen har mäts. De första resultaten, som kom under måndagen, tyder på att det är kopplingen mellan den yttre kopplingsplinten och stiften, som förbinder den yttre och inre delen av kopplingsboxen, som är grundorsaken. Även det faktum att liknande problem på andra typer av raketer, till exempel Atlasraketen, har kunnas kopplas till just denna del gör teknikerna mer säkra på att grundorsaken har hittat. Fler tester och simuleringar kommer dock att genomföras under de kommande dagarna.

Även den lösning som genomförts på tank nr 125, att löda fast stiften, anses vara den bästa lösningen då det hindrar stiften från att röra sig relativt till kopplingsplinten.

2008-01-13

gf
En tekniker arbetar med kopplingsboxen på Atlantis externa bränsletank.
Foto: NASA.

Tidigt på söndagen, lokal tid, slutförde teknikerna på Kennedy Space Center installationen och monteringen av den nya yttre kopplingsboxen. Teknikerna arbetare både hårt och länge under hela helgen för att slutföra monteringen innan måndagen. Att kopplingsboxen nu sitter på plats är ett stort steg framåt mot uppskjutningen den 7 februari. Det är även ett viktigt steg mot att kunna återuppta uppskjutningsförberedelserna.

Det som återstår innan arbetet är helt klart är diverse tester, både trycktester såväl som elektriska. När testerna är slutförda och resultaten är tillfredställande kommer området runt kopplingsboxen åter igen få isolering. den gamla isoleringen togs bort i slutet av förra året för att ge teknikerna fritt tillträdde till kopplingsboxen.

Även om NASA nu är säkra på att problemet med kopplingsboxen ska vara löst finns det fortfarande ingen klar grundorsak. Att finns grundorsaken kan ledda till bättre förståelse om hur liknande problem ska undvikas i framtiden.

2008-01-11

Enligt de senaste prognoserna kommer monteringen av den yttre kopplingsboxen på Atlantis externa bränsletank (ET-125) påbörjas denna vecka. Detta efter att teknikerna under torsdagen rapporterade att de var i slutfasen av de tester som föregår monteringen. Enligt samma uppgifter finns det inget i skrivande stund som hindrar att monteringsarbetet påbörjas efter att testerna är slutförda. Bland annat har testerna visat att lödningsarbetet som utförs är korrekt och att det inte finns något som tyder på att kväve skulle kunna in i utrymmen där det inte skall finnas.

Under torsdagen stod det även klart att det tidigaste uppskjutningsdatumet för Atlantis STS-122 är den 7 februari. Om NASA bara hade haft Atlantis STS-122 att ta hänsyn till hade uppskjutningen kunnat skett den 2 februari då ett tankningstest inte ses som nödvändigt. Anledningen till att uppskjutningen ändå blivit satt till den 7 februari är att ryssarna kommer skicka upp en Progressfarkost den 5 februari för dockning två dagar senare. Enligt de regler som finns får en farkost inte docka medan en rymdfärja är dockad vid rymdstationen. Alternativet hade varit att vänta med uppskjutningen av Progress M-63 till efter att Atlantis lämnat rymdstationen.

För att återgå till det mest största sannolikhet utebliva tankningstestet är en av anledningarna till att NASA inte vill utföra ett tankningstest att en tankning och tömning av bränsletanken ökar risken för att sprickor ska uppstå i bränsletankens isolering. Speciellt med tanke på att bränsletanken har stått längre än beräknat ute på startplattan ses ett separat tankningstest som en onödig risk. Tankningen inför uppskjutningen ses dock som ett tankningstest och om sensorerna inte uppträder som de ska finns det en risk för att uppskjutningen flyttas fram.

2008-01-09

De första två stiften har löds fast.
De första två stiften har löds fast.
Foto: NASA.

Arbetet med kopplingsboxen på Atlantis externa bränsletank (ET 125) har fortsatt med oförminskad hastighet. Bland det mest tidsödande arbete som genomförts är modifikationen av den yttre delen av kopplingsboxen som ska monteras på ET 125. I arbetet har teknikerna från Lockheed Martin och United Launch Alliance bland annat inhämtat erfarenhet från Atlas- och Titanraketerna. Förhoppningsvis kommer modifikationen en gång för alla lösa de problem som förekommit de senaste åren gällande kopplingsboxen.

Som Astrowebb skrivit om tidigare har arbetat bland annat gått ut på att löda fast de stift som förbinder de inre och yttre kopplingsplintarna. För att minimera risken att kontakten förloras när stiften rör sig har teknikerna även förbundit de 9 stiften och kopplingsplintarna med korta ledningsbitar. Om detta fungerar hoppas NASA att stiften ska kunna röra sig under de temperaturväxlingar som uppstår vid tankningen utan att kontakten i kretsen bryts.

Om arbetet fortsätter som planerat kommer den modifierade yttre kopplingsboxen börja monteras på ET-125 inom de närmsta dagarna. Efter att monteringen är klar väntar tester och utvärderingar innan den borttagna isoleringen kan återmonteras.

Samtidigt som arbetet med den modifierade yttre kopplingsboxen har fortgått på Kennedy Space Center har tekniker på Marshall Space Flight Center påbörjat omfattande tester på den yttre kopplingsboxen som togs bort från ETE-125 under mellandagarna. De första resultaten från dessa tester beräknas komma under onsdagen, lokal tid. Dock står det redan klart att det förekommer flera småsprickor i materialet mellan stiften. Dessa sprickor ses dock inte som något ovanligt och enligt uppgift ska de inte haft något att göra med de problem som förekommit.

2008-01-04

x
En tekniker arbetar med att ta bort den yttre delen av kopplingsboxen på tank 125.
Foto: NASA.

Under torsdagens möte, PRCB (Program Requirements Control Board), mellan ansvariga för rymdfärjeprogrammet gicks den data som teknikerna samlat in under de senaste dagarna igenom. Ett av de viktigaste beslut som togs är att en uppskjutning av Atlantis STS-122 kommer ske tidigaste den 2 eller 8 februari. Det första datumet är om NASA beslutar att inte utföra ett tankningstest och det senare är om de beslutar att genomföra ett tankningstest. Som det ser ut i dagsläget kommer ett tankningstest att utföras. Testet kommer, om det utförs, ske i slutet av januari eller början av februari. Ett beslut om ett eventuellt tankningstest räknas komma senast den 21 januari. Det finns en teoretisk chans att en uppskjutnings kan ske den 24 januari. Detta förutsätter dock att arbete fortskrider snabbare än beräknat.

Under de senaste dagarna har tekniker tagit bort den yttre delen av kopplingsboxen på Atlantis externa bränsletank (ET-125) och skickat iväg denna till Marshall Space Flight Center (MSFC) för analys. Teknikerna har även tagit rötgenbilder av den inre kopplingsplinten utan att finna några synbara skador eller liknande som kan orsaka de problem som uppstått. Detta har stärkt NASA i misstänkarna om att den yttre koppligspliten och kopplingen till stiften är boven i det hela.

På MSFC kommer ett flertal tester av den yttre kopplingsplinten utföras under de kommande tå veckorna. Bland annat kommer den kopplas till en testtank för ett flertal tankningstester. Förhoppningsvis kommer samma problem som uppstod under tankningarna i december att uppstå igen. Om inte kommer teknikerna plocka isär den yttre delen för att försöka finna en felorsak.

På Kennedy Space Center kommer arbetet med att montera en ny yttre del av kopplingsboxen på tank 125 ske med start på måndag. Totalt räknar NASA att det kommer ta omkring 25 dagar innan Atlantis är tillbaka i den status så att förberedelsearbetet inför uppskjutningen kan återupptas. Under dessa dagar kommer arbete med att montera, installera och avprova den yttre delen av kopplingsboxen ta längst tid. För att få en bra förbindelse mellan den yttre och den inre delen kommer teknikerna att löda de stift som finns mellan den inre och yttre kopplingsplintarna. Teknikerna kommer även att lägga till en kort ledning på varje stift för att möjliggöra för stiften att röra sig efter att det flytande kvävet har fyllts på. Även isoleringen omkring stiften/koppligsplinten i den yttre kopplingsboxen kommer att bytas ut till samma typ av isolering som finns i den inre kopplingsboxen. Efter att den yttre kopplingsplinten är fastsatt och utprovad återstår arbetet med att ersätta den isolering som teknikerna bort för att komma åt kopplingsboxen.

Även tank 126, som befinner sig i den vertikala monteringshallen (VAB) kommer genomgå samma lödningsarbete på dess kopplingsplintar samt stiften som kopplar ihop utsidan med insidan. detta kommer dock inte ske förrän testerna på MSFC är klara.

Då det enligt NASAs regler måste gå minst fem veckor mellan två rymdfärjeuppskjutningar kommer uppskjutningen av Endeavour STS-123 flyttas fram ett antal veckor.

Multimedia
Tekniker tar bort den yttre delen av kopplingsboxen >>>

2007-12-27

En tekniker tar bort isoleringen som omger överföringsboxen.
En tekniker tar bort isoleringen som omger överföringsboxen.
Foto: NASA.

Under torsdagens möte kom personerna i  PRCB (Program Requirements Control Board) inte fram till något slutgiltigt beslut angående hur problemet med Atlantis externa bränsletank ska lösas. Helt klart är i alla fall att det inte kommer bli någon uppskjutning den 10 januari. För att komma fram till ett slutgiltigt beslut kommer samma grupp att mötas igen den 3 januari.

Det som diskuterades under torsdagens möte var de två alternativ som återstår. Det första förslaget (Alternativ A), som har stöd av personerna i rymdfärjeprogrammets ledning, innebär att Atlantis kan stanna kvar på startplattan. I korthet går detta förslag ut på att stiften, som förbinder ledningarna på insidan med de på utsidan, löds fast. Detta för att skapa en solid kontakt mellan in- och utsidan. Innan lödningen kommer den del som sitter på utsidan tas bort för att ge möjlighet till felsökning i ett senare läge. Dock kommer teknikerna inte åt insidan av överföringsboxen vilket gör att det inte är en hundraprocentig lösning. Om detta förslag väljs kommer uppskjutningen ske tidigaste i början av februari.

Det andra förslaget (Alternativ B), som har stöd av de flesta tekniker på olika NASAs olika center, går ut på att Atlantis tullas tillbaka till den vertikala monteringshallen. Väl i monteringshallen kommer Atlantis externa bränsletank (ET-125) bytas ut på den externa bränsletank (ET-126) som är tänkt att flygas på STS-123 i början av nästa år. Fördelen med alternativ B är att teknikerna får hela överföringsboxen intakt och kan felsöka på denna för att hitta grundorsaken till problemet. I dagsläget vet teknikerna i stort sätt bara att felet ligger i överföringsboxen, inte vilken del av denna som är orsaken bakom. Stiften mellan kopplingsplintarna är dock huvudmisstänkta. Om NASA beslutar att fortsätta enligt alternativ B kommer en uppskjutning ske senare än med alternativ B.

Vilket alternativ som kommer väljas bestämts som sagt den 3 januari. Alternativ A ligger troligen bäst till

2007-12-20

Under onsdagen presenterade NASA åtta olika förslag på lösning gällande Atlantis som teknikerna tagit fram. Av dessa åtta är det fem stycken som innebär en uppskjutning efter den 10 januari medan tre stycken förslag möjliggör en uppskjutning den 10 januari. Ett av de senare tre har redan, enligt chefen för rymdfärjeprogrammet Wayne Hale, uteslutits och det är förslag 1 som går ut på att inte göra någon reparation överhuvudtaget.

Av de sju förslag som återstår innebär tre stycken mer omfattande arbete som kräver att rymdfärjan körs tillbaka till den vertikala monteringshallen. Alla dessa tre förslag innebär utbyte av stora delar av den aktuella överföringsbox som misstänkts ligga bakom problemen med bränslesensorerna. Om något av dessa tre förslag väljs kommer uppskjutningen flyttas fram till tidigaste februari nästa år.

Förslag 2 och 3 av de fem förslag som innebär att Atlantis kan stanna kvar på startplattan innebär att den yttre delen/kopplingsplinten av överföringsboxen byts ut mot en del från en annan bränsletank. Det är även dessa två förslag som NASA lägger ner mest tid på att undersöka och utvärdera. Även förslag 4 och 5 innebär att Atlantis kan stanna kvar på startplattan. Dessa förslag innebär dock ett större ingrepp och utbyte av den yttre kopplingsplinten och när det gäller förslag 5 även lödning av de stift som förbinder den yttre kopplingsplinten med den inre dito. Detta för att få en bättre kontakt och undvika att det uppstår ett mellanrum mellan stiften och kopplingsplinten. Båda dessa förslag innebär en försening till slutet av januari/början av februari.

Vilket alternativ som kommer bli det slutgiltiga kommer ansvariga inom NASA ta beslut om inom en vecka. Samtidigt som arbetet med att lösa problemet för Atlantis pågår arbete med en mer långsiktig lösning som ska minska risken att liknande problem uppstår i framtiden.

2007-12-18

Under de senaste dagarna har personal på bland annat Kennedy Space Center utfört ett flertal nedkylningstester för att testa utrustning som användes under tisdagens felsökning.
Under de senaste dagarna har personal på bland annat Kennedy Space Center utfört ett flertal nedkylningstester för att testa utrustning som användes under tisdagens felsökning.
Foto: NASA.

Tisdagens tankningstest av Atlantis externa bränsletank gav det resultat som NASA hade hoppas på. Det var ett av de sällsynta tillfällena som alla hoppades på att bränslesensorerna inte skulle bete sig normalt. Bränslesensorerna uppfyllde förväntningarna och redan i ett tidigt skedde av tankningen kom felindikering från sensor 2 och 3 för att kort därpå följas av sensor 1. Medan sensor 2 återgick till normal indikering fortsatte sensor 3 att felindikera till och från under tankningen. Sensor 1 indikerade ledningsavbrott under hela tankningsprocessen, tömningen och en bra tid efter att tanken var tom. Detta gjorde att teknikerna koncentrerade felsökningen på sensor 1.

Det faktum att alla kvävebränslesensor någongång under de tre tankningstillfällena har indikerat avbrott fick teknikerna att tidigt misstänka den överkopplingsbox som kopplar ihop ledningarna inne i tanken med ledningarna på utsidan av densamma. Den främsta anledningen till detta är att denna box är den enda gemensamma kopplingspunkten för alla inblandade sensorer. När även dagens felsökning pekade på att det var denna box som var orsaken kommer NASA koncentrera sitt fortsatta arbete på denna box. Det har även fått NASA att övergett teorin om att sensorerna varit boven i dramat.

Boxen ifråga består av tre huvudelement; en kopplingsplint på insidan, en kopplingsplint på utsidan samt en mellanlägg med flera stift som binder ihop kopplingsplintarna. Boxen är ungefär lika stor som en 3-fashandske. En orsak till signalavbrotten i boxen kan vara det vakuum som uppstår när det kylda kvävet fylls på i bränsletanken. Vakuumet skapar i sin tur ett tryck som troligen får stiften att tappa kontakten med kopplingsplinten/kopplingsplintarna. Huruvida detta är ett generellt fel eller en endast gäller den aktuella överkopplingsboxen är i dagsläget oklart. Teknikerna vet inte heller var i boxen felet sitter utan bara att det är någonstans däri. Det finns även andra teorier om vad avbrotten i överkopplingsboxen kan bero på.

En tekniker kontrollerar delar av de tillfälliga ledningar som dragits in och ut i Atlantis under de senaste dagarnas felsökningsarbete.
En tekniker kontrollerar delar av de tillfälliga ledningar som dragits in och ut i Atlantis under de senaste dagarnas felsökningsarbete.
Foto: NASA.

Det finns redan ett flertal framtagna planer på vad som kan göras. Några av dessa planer skissar på ett utbyte av hela eller delar av den aktuella överkopplingsboxen. Beroende på vilka delar som måste bytas ut kan det ta allt från sex dagar till flera veckor eller i värsta fall månader om nya delar måste tillverkas. I bästa fall räcker det med att byta ut de delar som kan nås från utsidan och då är det en period på ungefär sex till tio dagar som anses behövas. Hela arbetet i detta scenario kan utföras på startplattan utan att Atlantis behövs köras tillbaka till monteringshallen.

Hur NASA kommer angripa det hela kommer beslutas under de kommande dagarna allteftersom teknikerna har analyserat all den data, flera gigabyte, som samlades in under tisdagens tankningstest. Det är även först då som ett mer exakt uppskjutningsdatum kan sättas och vi vet om den 10 januari är ett trovärdigt datum eller ej. En uppskjutning efter den 10 januari kan dock i skrivande stund inte ses som allt för otroligt.

2007-12-14

Chefen för rymdfärjeprogrammet, Wayne Hale, meddelade på torsdagskvällen, lokal tid, att NASA beslutat att flytta fram uppskjutningen av Atlantis STS-122 till tidigaste den 10 januari. Anledningen är att NASA vill ge all inblandad personal möjlighet att fira jul och nyår med sina respektive familjer. "A lot has been asked of them this year and a lot will be asked of them in 2008" tillade Hale även.

Om Atlantis lyfter den 10 januari finns det fortfarande en möjlighet att påverkan på rymdfärjans uppskjutningsmanifest kommer bli minimalt. Framflyttningen av uppskjutningen innebär även att astronauterna slipper tillbringa nyåret och slutet på julhelgen i karantän. Istället kan de umgås med sina familjer och vänner samtidigt som de vilar upp sig inför det hektiska uppdraget som ligger framför de.

När det gäller arbetet med bränslesensorerna fortlöper arbetet inför tisdagens tankningstest som planerat. Teknikerna börjar även ringa in troliga sektioner och hårdvara i bränsletanken respektive Atlantis som kan ligga bakom sensorproblemen. Den del som i skrivande stund är huvudmisstänk är de kontakter som finns inne i bränsletanken. Mer tester kommer dock utföras under fredagen då teknikerna bland annat kommer använda reflektering som metod för att finna misstänka sektioner. Reflektering går ut på att en signal skickas genom ledningarna. Genom att mäta hur lång tid det tar innan signalen reflekteras tillbaka får teknikerna en angivelse om hur långt bort felet finns.

På tisdag kommer även besättningen på ISS utföra den inspektionsrymdpromenad som var planerad till Atlantis STS-122s uppdrag. Om inget oväntat inträffar betyder detta med största sannolikhet att ingen inspektionsrymdpromenad kommer utföras under STS-122s uppdrag.

2007-12-11

Befälhavare Stephen Frick på väg ombord på planet som tog han och resten av besättningen tillbaka till Houston, Texas.
Befälhavare Stephen Frick på väg ombord på planet som tog han och resten av besättningen tillbaka till Houston, Texas.
Foto: NASA.

Arbetet med att försöka finna grundorsaken till problemen med bränslesensorerna i kvävetanken har delas upp i två delar. Denna ena delen berör STS-122 och ska arbeta med en lösning gällande Atlantis och den nuvarande bränsletanken.  Den andra arbetsgruppen kommer arbeta med sensorproblemet på lång sikt. Båda arbetsgrupperna kommer dock att arbeta tätt ihop.

När det gäller arbetet med STS-122 är den stora milstolpen ett tankningstest på tisdag nästa vecka. Testet kommer utföras med utgångspunkten att samma fel som uppstod i torsdags och söndags kommer återupprepas. Testet i sig kommer vara ett fullskaletest där hela kvävetanken kommer fyllas med bränsle. Syretanken kommer dock inte att fyllas med bränsle. Förhoppningsvis kommer bränslesensorerna bete sig likadant som under de två senaste tankningarna. För det är bara då som teknikerna kan gå vidare med felsökningen.

Den första delen av felsökningen handlar om att finna området där felet finns. Då det till varje sensor finns ungefär 30 meter av ledningar plus ett antal kopplingspunkter och brytare kommer en enkel metod som bygger på reflektering att användas. Genom att skicka en signal genom ledningarna och mäta hur lång tid det tar innan den reflekteras tillbaka får teknikerna en angivelse om hur långt bort felet finns. När de vet detta är det sedan bara att söka upp det aktuella området och inleda fas två. Hur denna fas kommer se ut beror på var någonstans avbrottet/felet ligger.

Det är även först efter tankningstestet som NASA vet om den 2 januari är ett realistiskt uppskjutningsdatum. Om det blir en försening kommer denna inte som någon överraskning då det finns en risk att felsökningen och en eventuell reparation kan dra ut på tiden. Om det vill sig riktigt ila kan NASA bli tvungna att rulla tillbaka Atlantis till monteringshallen för att utföra reparationen där.

Samtidigt som tankningstestet utförs kommer de olika tillverkarna av utrustning som ingår i det aktuella systemet utföra egna tester och undersökningar på den hårdvara som tagits fram till framtida uppskjutningar.

2007-12-09 | Uppdaterad

NASA har inte bara problem med bränslesensorer utan även med jättespindlar som attackerar rymdfärjan ;).
NASA har inte bara problem med bränslesensorer utan även med jättespindlar som attackerar rymdfärjan ;).
Foto: NASA TV.

Enligt bekräftade uppgifter är uppskjutningen av Atlantis STS-122 framflyttad till tidigaste den 2 januari. Anledningen är att NASA vill utföra omfattande tester och felsökning av de komponenter som är inblandade i sensorsystemet. Främst handlar det om felsökning och reparation av den elektronik och de elektriska ledningarna som teknikerna misstänker kan ligga bakom problemen med sensorerna. Troligen handlar det om ett avbrott på någon av ledningarna mellan sensorerna och elektronikboxarna.

Som det ser ut i dagsläget kommer detta arbetet kunna utföras med Atlantis kvar på startplattan. Detta gör att en uppskjutnings kan ske redan den 2 januari. Uppskjutningstiden skulle då bli omkring klockan 23:45, svensk tid.

NASA har tillsatt en arbetsgrupp som på torsdag ska komma med rekommendationer hur arbetet ska läggas upp. Utifrån dessa rekommendationer kommer en plan sedan arbetas fram. Det är även då som en första indikation på när en uppskjutning kan ske kommer samt om det kommer vara nödvändigt att rulla tillbaka Atlantis.

Tack vare att det finns några veckors marginal under våren kommer en uppskjutning i början av januari inte nödvändigtvis påverka de kommande rymdfärjeuppdragen.

En en följd av förseningen kommer Atlantis besättning avbryta sin karantän och återvända till Johnson Space Center i Houston, Texas. Förutom att umgås med sina familjer kommer de att återuppta sin träning.

2007-12-09 | 14:00

Även söndagens uppskjutningsförsök av Atlantis fick ställas in på grund av problem med en av de fyra bränslesensorerna i kvävetanken.  Förutom att det denna gång bara var sensor nummer 3 som felade är likheterna med torsdagen stora. Båda gångerna skedde felet strax efter att snabbpåfyllningen av tanken hade börjat. Felet uppstod även båda gångerna när tester utfördes för att säkerställa att sensorerna fungerade som de skulle. Gällande sensor nummer 4, som det var problem med i torsdag, fungerade den normalt.

De test som utfördes när sensor nummer 3 gav felsignal ("torrt" istället för "våt") gick ut på att teknikerna skickar en signal som ska simulera att tanken är tom. Alla sensorer ska då indikera "torrt". Till en början indikerade alla sensorer "torrt" men efter ett tag slog sensor nummer 3 över till "våt" trots att den skulle visa "torrt".  Systemet är väldigt enkelt uppbyggt där olika spänningar indikerar "torrt" eller "våt". Dessa spänningar omvandlas sedan till en etta eller nolla som sedan tolkas av datorerna i markkontrollen. Det finns även en spänningsmätare monterad för att mäta den exakta spänningen i kretsen. Det är tack vare denna mätare som teknikerna misstänker att det kan finnas ett ledningsbrott någonstans i kretsen.

Under de kommande timmarna kommer bränsletankarna att tömmas och när det gäller kvävetanken kommer teknikerna utföra en serie av tester när bränslet når fem procents nivån. Detta görs för att samla in mer data från sensorerna. Det är ännu inte fastställt varför sensorerna inte fungerat som de ska.

Det är ännu inte bestämt om det kommer ske ett uppskjutningsförsök imorgon. Beslut om hur NASA kommer gå vidare kommer tas under dagens Mission Management Team (MMT) möte. Detta möte är planerat att börja klockan 15:00, svensk tid, och när mötet är slut kommer en presskonferens att hållas.

2007-12-09 | 01:00

Atlantis
Atlantis står redo.
Foto: NASA.

På lördagen beslutade NASAs Mission Management Team (MMT) att göra ett uppskjutningsförsök på söndag. En uppskjutning förutsätter dock att alla fyra aktuella bränslesensorer fungerar som de ska. Detta är en skärpning av reglerna från tidigare då det räckte med att tre av fyra bränslesensorer fungerade. Teknikerna kommer även att hålla extra koll på de mättdata som samlas in från sensorerna och elektroniken som är inblandad i det aktuella systemet.

En av de saker som spelat en stor roll i beslutprocessen är hur sensorerna har uppträtt på tidigare flygningar och hur de har fungerat i skarp läge. Även det faktum att det krävs att flera andra system måste uppträda onormalt innan bränslesensorerna behövs har vägs in i beslutet.

Uppskjutningsfönstret som är tillgängligt idag är 60 sekunder långt, plus/minus några sekunder. Ett betydligt kortare uppskjutningsfönster än normalt. Om Atlantis inte skulle lyfta idag är planen att försöka igen på måndag. Vid ytterligare försening sker nästa uppskjutningsförsök den 13 december. Anledningen är att det behövs 72 timmar för att tömma och fylla på bränslecellerna ombord. Det arbetas även på att få ett sista uppskjutningsförsök den 14 december. Oavsätt viken av dagarna som Atlantis lyfter räknar NASA med att en förlängning av uppdraget ska vara möjligt.

Väderprognosen inför kvällens uppskjutning ger en 20 procentig risk att vädret omkring Kennedy Space Center komma hindra en uppskjutning. När det gäller nödlandningsplatserna, både i USA och Europa, är det risk för växlande väder med regn, dimma respektive kraftiga sidovindar beroende på landningsplats. Med andra ord finns det en risk att uppskjutningen kommer bli framflyttad på grund av väderproblem.

2007-12-08

Sent på fredagskvällen, lokal tid, beslutade personerna i Mission Management Team (MMT) att flytta fram uppskjutningen av Atlantis till på söndag. Huvudorsaken till detta är för att ge till tid införande av nya rutiner gällande uppskjutningen. Detta hänger ihop med det faktum att teknikerna tror att felet finns inne i den externa bränsletanken. Med andra ord finns det två valmöjligheter. Den första är att rulla tillbaka Atlantis och försöka reparera elektroniken inne i bränsletanken. Det andra alternativet är att flyga med endast två av fyra sensorer fungerande.

Det första alternativet skulle innebära att uppskjutningen och uppdraget skulle bli försenat minst flera veckor. Alternativ nummer två innebär att en nya regler och procedurer måste införas. Det är detta som NASA i skrivande stund arbetar med. Bland annat kommer NASA lägga till personal som har som enda uppgift att hålla koll på bränsleförbrukningen. Detta är en relativt svår uppgift då det kan förekomma att bränsle läcker ut under uppskjutningen.

Hur lång tid arbetet med att införa de nya reglerna och procedurerna kommer ta vet inte NASA exakt men de siktar på en uppskjutning på söndag. Uppskjutningstiden skulle då bli 21:21, svensk tid. Väderutsikterna för Kennedy Space Center talar om en 70 procentig sannolikhet att vädret kommer tillåta en uppskjutning.

2007-12-06/07 | Uppdaterad

Atlantis
Atlantis fotograferad den 5 december.
Foto: NASA.

Vädret såg ut att bli så bra det nästan kan bli med endast lite normal morgondimma. På den tekniska fronten fanns det inte heller några orosmoln. Med andra ord var förutsättningarna perfekta för att vi skulle fått se en fjärde uppskjutning på första försöket detta år. De första timmarna av nedräkningen på torsdagen fortlöpte också enligt plan. Den problemfria nedräkningen övergick dock till det motsatta strax efter att tankningen av den externa bränsletanken hade gått in i fasen av snabb påfyllning.

I den externa bränsletanken finns det ett antal sensorer som har till uppgift att rapportera om bränslenivån. Detta gör sensorerna genom att rapportera om det är "våt" eller "torrt". I vätetanken finns det totalt fyra sensorer i den nedre regionerna och enligt NASAs regler måste minst tre stycken fungera. Sedan det första rymdfärjeuppdraget efter Columbiahaveriet, Discovery STS-114, har NASA haft upprepande problem med bränslesensorerna. Exakt vad som orsakat att sensorerna inte fungerat som se ska vet NASA fortfarande inte.

Torsdagen problem handlar om att sensor 3 och 4 inte fungerade som de skulle under tankningen. Det hela uppdagades när ett kommando sändes som talade om för sensorerna att indikera "torrt" och sensor 3 och 4 fortsatte att visa "våt". Genast satte teknikerna igång med en felsökning för att försöka finna orsaken och se om det var något som kunde åtgärdas utan att flytta fram uppskjutningen. Detta gjorde att den ansvariga flygledaren väntade med det officiella beslutet om att ställa in torsdagens uppskjutningsförsök. Beslutet kom klockan 15:56, svensk tid, och genast började förberedelserna inför tömningen av den externa bränsletanken, som vid det aktuella tillfället var full till 80 procent. Innanbränsletanken tömdes utförde NASAs isteam en snabbinspektion av tanken för att få en uppfattning om hur mycket is som hade bildas. Denna kunskap kan komma till användning i framtiden när det gäller tillväxten av is under tankningsprocessen.

Förutom att sensorerna visade fel när tanken var delvis fylld visade även en del av sensorerna fel efter att tanken var tömd på bränsle. Alla sensorer visade dock att tanken var torr en stund efter att tanken hade töms. Det är ännu inte fastställt om det är sensorerna i sig, ledningarna eller elektroniken ombord som är felkällan.

På grund av komplexiteten av problemet och det faktum att teknikerna inte vet exakt vad det är som är fel har uppskjutningen blivit framflyttad till tidigaste på lördag. Uppskjutningsdatumet kan dock komma att flyttas fram ännu mer. Om de ansvariga beslutar att försöka lyfta på lördag kommer detta ske med endast två av de fyra aktuella sensorerna i full funktion. Beslutet handlar alltså i första hand om det är säkert att lyfta med endast två fungerande bränslesensorer.

När det gäller väderutsikterna inför lördagen ser de inte helt bra ut och det gäller både Kennedy Space Center samt alla nödlandningsplatser. För Kennedy Space Center är sannolikheten för att vädret tillåter en uppskjutning på lördag 40 procent. Uppskjutningstiden för lördag ör 22:43.29, svensk tid.

2007-12-05

En tekniker inspekterar ett av Atlantis cockpitfönster.
En tekniker inspekterar ett av Atlantis cockpitfönster.
Foto: NASA.

Imorgon, torsdag, är det dags för det sista planerade uppdraget för i år. Som det ser ut i skrivande stund kommer vädret inte vara något problem då de senaste väderprognoserna pekar på 90 procents sannolikhet att vädret omkring Kennedy Space Center kommer tillåta en uppskjutning. Även vädret på nödlandningsplatserna, förutom Edwards flygbas där det finns risk för regn, och de transatlantiska landningsplatserna ser bra. Med andra ord ser vädret inte ut att bli något problem på torsdag.

Om uppskjutningen blir försenad 24 timmar är väderutsikterna något sämre med en 80 procentig sannolikhet att vädret omkring Kennedy Space Center tillåter en uppskjutning. Både Edwards och White Sands har risk för regn samt en av tre transatlantiska landningsplatser. En försening till lördagen innebär sämre utsikter med risk för regn på alla inblandade platser och en 60 procentig sannolikhet för att vädret omkring Kennedy Space Center tillåter en uppskjutning.

Under måndagen, lokal tid, slutfördes reparationerna av de skador som upptäcktes i slutet av förra veckan. Reparationerna genomfördes utan problem och är godkända för uppskjutning. Vad som orsakare skadorna är fortfarande okänt och enligt uppgifter från NASA är det osäkert om det kommer komma ett svar överhuvudtaget. Anledningen är att skadorna var små och det därför är svårt att fastställa när de inträffare.

Det enda rapporterade problemet är ett kommunikationsproblem mellan de sensorer i Atlantis vingarna och de bärbara datorerna ombord. Sensorerna används för att registrera eventuella träffar på vingarna. Problemen började efter att NASA uppdaterat till Windows XP på de aktuella datorerna. Det hela är dock inget som kommer påverka uppskjutningsdatumet då det går att använda datorerna ombord på ISS om det skulle behövas.

Under onsdagen och torsdagen återstår följande större aktiviteter:

Onsdag
21:30 Inspektion av eventuella främmande föremål omkring Atlantis.
22:00 Det sista av besättning egen packning lastas

Atlantis lyfter på sitt senaste uppdrag - STS-107.
Atlantis lyfter på sitt senaste uppdrag - STS-107.
Foto: NASA.

Torsdag
07:36 Atlantis bränsleceller aktiveras
08:51 Väderuppdatering om huruvida tankningen av den externa bränsletanken kan påbörjas.
09:36 Förberedelserna inför tankningen börjar, all icke behörig och nödvändig personal lämnar uppskjutningsområdet.
12:21 Ansvariga håller möte och beslutar om man ska påbörja tankningen av den externa bränsletanken eller ej.
12:36 Tankningsteamet redo att påbörja tankningsprocessen.
13:06 Transportrören för bränslet börjar kylas ner.
13:16 Det flytande vätet börjar pumpas.
13:46 Det flytande syret börjar pumpas.
16:06 Vätetankningen är klar.
16:06 Syretankningen är klar.
16:06 Hjälppersonalen beger sig ut till startplattan
16:36 Kommunikationstest för hjälppersonalen.
17:30 NASA TV börjar sända direkt.
17:31 Besättningen får den sista väderuppdateringen
18:41 Astronauterna beger sig av mot startplattan
19:11 Besättningen påbörjar ombordstigningen.
20:01 Kommunikationstest mellan astronauterna och markkontrollen.
20:16 Luckan till Atlantis stängs.
21:11 Hjälppersonalen lämnar startplattan.
21:31 Startområdet töms på all personal.
21:37 Nedräkningsklockan stannar på 9 minuter och man går in i det sista uppehållet.
22:22:38 Nedräkningen återupptas.
22:24.08 Armen som förbinder rymdfärjan med starttornet dras tillbaka.
22:26.38 Uppskjutningsfönstret öppnar.
22:31.07 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
22:31.38 Start!

2007-12-04

Besättningen anlände till Kennedy Space Center på måndagskvällen, svensk tid.
Besättningen anlände till Kennedy Space Center på måndagskvällen, svensk tid.
Foto: NASA.

Med tre dagar kvar till uppskjutning anlände Atlantis STS-122s sju personer starka besättningen till Kennedy Space Center på måndagskvällen, svensk tid. Flygresan från astronauternas hemmabas i Houston, Texas, genomfördes utan problem och besättningen ser fram emot det kommande uppdraget. Efter ankomsten höll alla besättningsmedlemmar ett kort anförande. I huvudsak gick dessa ut på att alla var glada att vara tillbaka i Florida samt tack till alla de personer världen över som gjort detta uppdrag möjligt. Léopold Eyharts, som ska stanna kvar ombord på ISS, passade även på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År.

Efter framträdandet fortsatte besättningen till besättningsvanen för vidare transport till besättningskvarteren på Kennedy Space Center. Vid ankomsten visade sig vädret över Florida från sin bättre sida med skinnande sol och värme.

Under de kommande dagarna innan uppskjutningen på torsdag kommer besättningen att genomföra de sista genomgångarna och slutgiltigt bestämma vilka personliga manualer och andra viktiga papper de ska ha med sig.

Toppen av den externa bränsletanken syns här strax innan skymning den 3 december.
Toppen av den externa bränsletanken syns här strax innan skymning den 3 december.
Foto: NASA TV.

Nästa milstolpe inför uppskjutningen nåddes redan några timmar senare klockan 01:00, svensk tid, natten mot tisdag då den officiella nedräkningen inför uppskjutningen började. Klockorna kommer nu att ticka ner, med flera planerade uppehåll, mot en uppskjutning klockan 22:31, svensk tid, på torsdag. En halvtimme innan klockorna började att ticka genomfördes det obligatoriska "call to station" och all inblandad personal intog sina respektive arbetsställen.

Det enda utöver det ovanliga som har rapporteras de senaste dagarna är tre småskador på den externa värmetankens isolering. Reparationsarbetet har dock redan kommit halvvägs och skadorna kommer inte att påverka uppskjutningsdatumet. Reparationsarbetet går ut på att det skadade området slipas för att sedan fyllas i med isoleringsmassa. När detta sedan fått torka ett antal timmar finputsas det hela innan arbetet ses som klart. Hela proceduren ses som ett normalt förfarande. Vad orsaken till dessa skador är vet NASA i skrivande stund inte.

Väderprognos
Den ena av Atlantis lastluckor har stängs och strax följer den andra. Luckorna stängdes den 3 december.
Den ena av Atlantis lastluckor har stängs och strax följer den andra. Luckorna stängdes den 3 december.
Foto: NASA.

Vädret inför torsdagen ser bra ut med en sannolikhet på 95 procent att vädret tillåter tankning av den externa bränsletanken. Sannolikheten för att vädret ska tillåta en uppskjutning är 80 procent. I det stora hela finns det inga större orosmoln över Florida gällande vädret. På nödlandningsplatserna ser White Sands i New Mexico bra ut medan det finns risk för regn över Edwards flygbas i Kalifornien. Alla tre transatlantiska landningsplatser i Spanien och Frankrike är gröna.

Om uppskjutningen försenas till fredag har sannolikheten för att vädret tillåter en uppskjutning minskat till 60 procent. Gällande nödlandningsplatserna ser vädersituationen ut att vara oförändrad. Gällande de transatlantiska landningsplatserna är det bara Madrid som ser ut att få acceptabelt väder. På de andra transatlantiska landningsplatserna finns det risk för regn och kraftiga vindar. NASAs regler säger dock att det räcker med att en av de transatlantiska landningsplatserna kan ta emot rymdfärjan för att det ska vara godkänt.

Väderprognosen för lördagen ser i stort sätt likadan ut som fredagen med den skillnaden att det finns risk för regn över White Sands i New Mexico.

Varje extra dag som uppskjutningen förskjuts innebär en tidigareläggning av uppskjutningen på 23 - 25 minuter. Det aktuella uppskjutningsfönstret sträcker sig till och med den 13 december. Nästa uppskjutningsfönster öppnar den 28 december, men på grund av nyåret kommer ett eventuellt uppskjutningsförsök göras tidigaste den 2 januari.

2007-12-01

På fredagen fick Atlantis och nästa rymdfärjeuppdrag grönt ljus för en uppskjutning på torsdag, den 6 december. beslutet kom efter ett förberedelsearbetet som genomförts utan större problem. Det fanns inte heller något som talade emot en uppskjutning den 6 december. Under fredagen togs även det officiella beslutet att förlänga Atlantis uppdrag med två dagar, i fall bränslecellerna tillåter detta. Den extra dagarna kommer användas till att utföra en fjärde rymdpromenad.

2007-11-29

Astronauterna Leopold Eyharts, till vänster, och Stanley Love sitter fastspända i Atlantis under förra veckans slutövning.
Astronauterna Leopold Eyharts, till vänster, och Stanley Love sitter fastspända i Atlantis under förra veckans slutövning.
Foto: NASA.

Om en vecka öppnar uppskjutningsfönstret för nästa rymdfärjeuppdrag. Förberedelserna har gått in i sin slutfas och i slutet på veckan kommer astronauterna att anlända till Kennedy Space Center. Innan dess, med avslutning på fredag, kommer det sista stormötet inför uppskjutningen att hållas. Under mötet kommer eventuella hinder inför uppskjutningen gås igenom. Om inga allvarliga problem finns kommer NASA på fredagen, lokal tid, godkänna en uppskjutning av Atlantis STS-122 den 6 december.

Enligt uppgift ska det i skrivande stund inte finnas något allvarligt hinder som ska kunna hindra en uppskjutning. Två frågor som dock kommer diskuteras är en eventuell fjärde rymdpromenad och de handskproblem som uppstått under de senaste flygningarna.

Frågan om en fjärde rymdpromenad kommer med största sannolikhet att få ett positivt gensvar. Det definitiva beslutet kommer dock inte tas förrän efter uppskjutningen då en extra rymdpromenad kräver en förlängning av uppdraget med två dagar. En förlängning av uppdraget kräver i sin tur att Atlantis har tillräckligt med förnödenheter, främst bränsle till bränslecellerna, för att klara av detta. Det mesta tyder dock på att rymdpromenaden kommer bli av. I sådana fall kommer hela rymdpromenaden användas för att inspektera styrbords roteringssegment (SARJ). Läs mer om alla fyra rymdpromenaderna >>>

Richard Mastracchio visar upp den skada hans fick under STS-118s tredje rymdpromenad.
Richard Mastracchio visar upp den skada hans fick under STS-118s tredje rymdpromenad.
Foto: NASA TV.

När det gäller handskarna, som astronauterna använder under rymdpromenaderna, har det på flera av de senaste uppdragen (STS-116, STS-118 och STS-120) uppstått revor och småskador. Exakt vad skadorna beror på vet NASA i dagsläget inte, men troligen beror en del av skadorna på skarpa kanter som astronauterna kommer i kontakt med under rymdpromenaderna.

För att komma närmare en lösning har NASA under de senaste flygningarna instiftat obligatoriska kontroller av handskarna under rymdpromenaderna. Detta görs för om möjligt kunna ringa in mer exakt vad det är som orsakar skadorna. Hittills har ingen enskild del eller segment framträtt mer tydligt en någon annan och skadorna verkar uppstå oavsett var på rymdstationen astronauterna är. En stark kandidat var de handtag som astronauterna använder för att ta sig runt på utsidan av rymdstationen. Men efter omfattande test här nere på jorden där astronauter försökt skada handskarna med hjälp av dessa handtag utan att lyckas fortsätter efterforskningarna.

För att förhindra att det går hål på handskarna har NASA infört regler om att den extra överhandske, som skyddar utsatta ställen, som finns ska användas hela tiden. Undantag kan dock göras för aktiviteter som kräver fingerfärdighet. Detta då överhandskarna försämrar just denna egenskap.

En presskonferens om vas NASA kommer fram till kommer hållas tidigaste klockan 22:00, svensk tid, på fredag.

2007-11-20

Besättningen. på väg in i Astrovanen inför färden till startplattan.
Besättningen. på väg in i Astrovanen inför färden till startplattan.
Foto: NASA.

Delar av besättningen provar på de evakueringskorgar som finns på startplattan.
Delar av besättningen provar på de evakueringskorgar som finns på startplattan.
Foto: NASA.

Uppskjutningen av Atlantis STS-122 kommer allt närmare. Den senaste i raden av händelser som indikerar detta är att besättningen anlände till Kennedy Space Center i lördagskväll, lokal tid, för att genomföra den obligatoriska slutövningen (Terminal Countdown Demonstration Test, TCDT). Efter ankomsten till Kennedy Space Center i lördags höll befälhavare Stephen Frick ett kort anförande där han bland annat sa att det var roligt att vara tillbaka i Florida och att hela besättningen såg fram emot uppskjutningen. Frick tilladde även att besättningen var glad att komma hem innan Thanksgiving.

Förutom den stora nedräkningssimulation som genomfördes under tisdagen har besättningen bland annat ägnat de senaste dagarna åt att ta en sista koll på den hårdvara som ska med upp, genomfört evakueringsövningar samt gå igenom diverse saker inför uppskjutningen. Det hela avslutades på tisdagen med den obligatoriska nedräkningssimuleringen som alla rymdfärjebesättningar genomför innan uppskjutning. Undre denna övning går besättningen igenom alla aktiviteter de kommer genomföra på uppskjutningsdagen från frukost fram till några sekunder innan uppskjutningen. Men istället för att lyfta avbryts nedräkningen med några sekunder till godo och besättningen evakuerar rymdfärjan. Under tiden i Florida provar även besättningen sina start- och landningsdräkter. 

Besättningen har även haft möjlighet att träffa den personal som kommer ha hand om nedräkningen och förberedelserna de sista dagarna inför uppskjutningen.

Besättningen kommer återvända till Houston och Johanson Space Center på onsdag. I Houston väntar sedan ungefär tre veckor av övningar och genomgångar innan besättningen återvänder till Florida och Kennedy Space Center inför den planerade uppskjutningen den sjätte december klockan 22:31, svensk tid. Det aktuella uppskjutningsfönstret är öppet till och med den 13 december. Sedan dröjer det till den 30 december innan banan för ISS ät gynnsam igen. Dock vill NASA undvika att flyga över nyåret vilket för att en uppskjutning tidigaste kan ske den första eller andra januari.

2007-11-10

a
Atlantis påbörjar sin resa.
Foto: NASA.

Efter en drygt sex timmar lång färd kom Atlantis fram till startplatta 39A på Kennedy Space Center. Färden började vid elvatiden, svensk tid, när Atlantis lämnade den vertikala monteringshallen (VAB) bakom sig och påbörjade färden. Hela resan genomfördes utan problem och under en blå himmel. Under de veckor som återstår till den planerade uppskjutningen den 6 december kommer de sista förberedelserna inför uppskjutningen att genomföras.

De ansvariga för rymdfärja håller som bäst på ett diskutera ifall en extra rymdpromenad ska läggas till STS-122. Rymdpromenaden, om den blir av, skulle i sådana fall inbegripa en inspektion och en eventuell reparation av styrbords SARJ (Solar Alpha Rotary Joint). Det var inne i denna SARJ som Dan Tani fann metallflisor under rymdpromenad 2 under Discovery STS-120s uppdrag. Han fann även ett flertal skrapmärken. Ett beslut om huruvida en reparationsrymdpromenad ska utföras eller j väntas tas inom några veckor.

I övrigt fortgår alla förberedelser enligt plan och i dagsläget finns det 3 -4 extra dagar i tidsschemat som kan utnyttjas för eventuella oväntade händelser.  Det enda som i skrivande stund ser ut att kunna försena uppskjutningen är att arbetet ombord på ISS som måste slutföras innan Atlantis kan lyfta inte hinns med i tid. Det aktuella uppskjutningsfönstret sträcker sig till den 13 december. Nästa uppskjutningsfönster öppnar den 30 december.

2007-11-03

Atlantis på väg mot monteringshallen.
Atlantis på väg mot monteringshallen.
Foto: NASA.

Klockan 11:05, svensk tid, på lördagsmorgonen förflyttades Atlantis från sin hangar till den vertikala monteringshallen. Resan tog ungefär en timme och genomfördes utan problem. I monteringshallen väntar den externa bränsletanken och de två startraketerna. Atlantis kommer nu att lyftas upp för att sedan fästas på den externa bränsletanken. Om allt går som planerat kommer Atlantis att köras till startplattan i slutet av nästa vecka.

Uppskjutningen är fortfarande planerad till den sjätte december, men på grund av det tajta tidsschemat rörande arbete ombord på ISS som måste göras innan Atlantis lyfter kan uppskjutningen flyttas framåt en eller några dagar. Det aktuella uppskjutningsfönstret i december sträcker sig fram till den 13 december.

2007-07-28

Atlantis STS-122 är det sista planerade bemannade uppdraget för i år och är satt att gå av stapeln i början av december. Uppdraget ses som ett av de viktigaste ur Europas synvinkel då man kommer att leverera Europas forskningsmodul Columbus. Columbusmodulen kommer vara Europas största bidrag till rymdstationen.

Rymdfärjans Atlantis senaste uppdrag var STS-117, vilket genomfördes i juni i år, vilket betyder att Atlantis befinner sig i början av det arbetet som den kommer genomgå innan det är dags för STS-112 att lyfta. Bland annat innebär detta att man går igenom värmeskyddet och byter ut eventuella trasiga plattor, byter ut fönsterrutor samt har en allmän genomgång av hela rymdfärjan. Samtidigt kommer arbetet med att förberedda Atlantis inför STS-122 att påbörjas.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.