Discovery STS-120 | ISS 10A
Uppskjutning: Klockan 17:38.19 den 23 oktober 2007.
Dockning: Klockan 14:40 den 25 oktober.
Rymdpromenader: 4 st.
Utdockning: Klockan 11:32 5 november.
Landning: Klockan 19:02 den 7 november.
Längd: 15 dagar.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 120.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen

Rymdpromenaderna.
Multimedia.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-120 | ISS 10A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2007-11-03

Under Discovery STS-120s vistelse vid ISS kommer besättningarna att utföra totalt fem rymdpromenader. Detta är det största antal rymdpromenader som genomförts under ett rymdfärjeuppdrag vid ISS. Det kommer även vara första gången som fem olika personer kommer genomföra rymdpromenader under ett och samma uppdrag.

Natten innan respektive rymdpromenad kommer de två som ska utföra rymdpromenaden sova över i ISS luftsluss. Detta görs för att undvika att astronauterna drabbas av "dykarsjuka".

Rymdpromenad 1 - Klockan 12:02 - 18:16 den 26 oktober
Parazynski och Wheelock

Parazynski under den första av fem rymdpromenader.
Parazynski under den första av fem rymdpromenader.
Foto: NASA.

Den första uppgiften under rymdpromenaden var att plocka ner S-bandsantennen från Z1-segmentet. Denna monterades sedan i Discoverys lastutrymme för återfärd till jorden.

Nästa uppgift var även den lokaliserad till lastutrymmet. Främst handlade det om att montera diverse handtag och liknade på Harmonimodulen samt koppla loss modulen från Discoverys elsystem. Parazynski och Wheelock tog bort diverse skydd som suttit på modulen under uppskjutningen och resan till ISS. Harmonimodulen flyttades även till sin tillfälliga placerings vid Unitymodulen.

Efter utflykten till Discoverys lastutrymme var det solpanelsegment P6 dags att få besök. Bland annat kopplade Parazynski bort fyra ammoniakledningar från P6 som förberedelse inför omlokaliseringen. Under denna manöver läckte viss ammoniak ut, dock var det aldrig någon fara för besättningen. Samtidigt förberedde Wheelock de värmeskydd som båda sedan monterade på en radiator och två elektronikboxar. Anledningen är att elektroniken ska hålla sig värm under tiden P6 inte är kopplad till rymdstationen.

På grund av ammoniakläckan fick rymdpromenaden avslutas i förtid, men innan dess kontrollerades ett skydd på Harmonimodulen som delvis hade lossnat.

Rymdpromenad 2 - Klockan 10:32 - 17:06 den 28 oktober
Parazynski och Tani

Parazynski i arbete med att iordningställa Harmonimodulen.
Parazynski i arbete med att iordningställa Harmonimodulen.
Foto: NASA TV.

Under den andra rymdpromenaden fortsatte Tani och Parazynski arbetet med solpanelsegment P6. Bland annat flyttades P6 från sin tillfälliga placering  på Z1 till ett läge mellan ISS och Discovery i ändan på robotarmen där den kommer att ligga kvar tills den flyttas till den slutgiltiga positionen vid segment P5.

Innan P6 flyttades kopplade Tani och Parazynski bland annat bort nio kablar för att frigöra P6 från Z1. Parazynski lossade sedan de bultar som höll gast P6 vid Z1.

Tani utförde även arbete vid segment P1 med att koppla om kablar och kopplingar. Allt för att markkontrollen ska kunna fälla ut kylelementen på P1. Under tiden utförde Parazynski arbete med Harmonimodulen. Bland annat monterade han elva handtag, arbetsstationer, elkontakter och detaljer på utsidan. Dock hann Parazynski inte med alla el-kopplingar som var planerade frö rymdpromenaden. Inga av dess el-kopplingar är kritiska för det fortsatta arbetet och kommer genomföras under en kommande rymdpromenad.

Under rymdpromenaden utfördes även två arbetsuppgifter som har tillkommit extra under de senaste dagarna. Den första var en inspektion av ett av de handtag som finns på utsidan av rymdstationen. Dessa handtag används under rymdpromenaderna av astronauterna för att förflytta sig. Anledningen till inspektionen var att NASAs tekniker misstänker att det kan finnas vassa kanter på dessa som kan riva upp revor i astronauternas handskar. Fotografierna som togs av det aktuella handtaget kommer undersökas av teknikerna nere på jorden.

Parazynski syns här under den andra av fem rymdpromenader.
Parazynski syns här under den andra av fem rymdpromenader.
Foto: NASA.

Den andra uppgiften, som utfördes av Tani, var en inspektion av det segment (SARJ - Solar Alpha Rotary Joint) som roterar segmenten S3 och S4. Anledningen är att teknikerna lagt märke till är ökad friktion samt vibrationer när SARJn roterar. Även en fördubbling av strömförbrukningen gällande motorn har upptäckts.

Bland det som Tani upptäckte under inspektionen var småskador och skrapmärken på ett flertal ställen inom det aktuella området. Den viktigaste upptäckten var dock att det fanns ett stort antal metallflisor i området under ett av de skyddslock som Tani tog bort. Med hjälp av tejp tog Tani ett flertal prover som kommer tas tillbaka till jorden för teknikerna att undersöka.

Vad dessa metallflisor härstammar ifrån är i skrivande stund osäkert. En sak är i alla fall säkert och det är att något är fel.

En teori som teknikerna haft är att en eller flera bultar kan ha lossnat och orsakat de symtom som upptäckts. Tani kontrollerade dock alla bultar utan att finna något ovanligt. Tani gjorde även en allmän översyn av området och fotograferade en hel del. Dessa fotografier kommer analyseras av tekniker nere på jorden.

Början av tisdagens rymdpromenad.
Början av tisdagens rymdpromenad.
Foto: NASA TV.

Rymdpromenad 3 - Klockan 09:45 - 16:53 den 30 oktober
Parazynski och Wheelock

Den stora uppgiften under den tredje rymdpromenaden var monteringen av solpanelssegment P6 vid sin permanenta placering fäst vid segment P5. Den fösta aktiviteten för Parazynski och Wheelock var att vägleda Wilson, Tani och Anderson så att robotarmen kunde styra P6 till rätt läge så att Parazynski och Wheelock kunde fästa solpanelssegmentet med fyra kraftiga bultar.

När detta var gjort tog astronauterna bort de värmeskydd som monterades under den första rymdpromenaden. Nästa uppgift var att koppla ihop P5 och P6 elektriskt. Efter detta tog Parazynski bort de låsanordningar som höll fast P6s kylelement.

Nästa uppgift för Parazynski var att inspektera babords SARJ. Detta gjordes med anledning av att Dan Tani funnit metallflisor när han i söndags tog bort ett av skyddslocken på styrbords SARJ. Parazynski fann dock inga spår på några skador och i dagsläget finns det inget som tyder på att babords SARJ skulle lida av samma problem som Styrbords SARJ.

Samtidigt liftade Wheelock med robotarmen för att ta sig till Discoverys lastrum. Väl där flyttade han en fördelningsenhet till en lastplattform på utsidan av ISS. När det är dags att bulta fast fördelningsenheten hjälpte Parazynski till.

Bilder från rymdpromenad 3 >>>

Rymdpromenad 4 - Klockan 11:03 - 18:22 den 3 november
Parazynski och Wheelock

Här syns Parazynski arbeta med en av de låsband som sättes fast på solpanelen.
Här syns Parazynski arbeta med en av de låsband som sättes fast på solpanelen.
Foto: NASA TV.

Den fjärde rymdpromenaden har beskrivits som en av de mest komplicerade som någonsin utförts. Bland annat har den jämförts med den rymdpromenad som genomfördes för att reparera en trasig solpanel på Skylab 2. Precis som då var en lyckad reparation ett fullständigt krav.

Rymdpromenaden började strax efter elva på lördagsförmiddagen med att Parazynski och Wheelock lämnande den amerikanska luftslussen. Som förberedelse inför rymdpromenaden hade ISS robotarm, Candarm2, lyft upp Discoverys sensorboom ur lastutrymmet. Detta genomfördes för att göra det möjligt för Parazynski att arbeta högt upp på solpanel P6/4B. Astronauternas första uppgift när de kommit ut var att montera ett fotstöd på ena änden av sensorbommen. Fotstödet var nödvändigt för att Parazynski skulle kunna stå stadigt och utföra reparationen. Robotarmen och astronauterna befann sig vid denna tidpunkt vid segment P1

Nästa steg var för Parazynski och Wheelock att ta sig till solpanel P6. Medan Parazynski liftade med robotarmen fick Wheelock klättra längs rymdstationen. Väl framme stannande Wheelock vid solpanelens bas för att fungera som extra ögon och stödja Parazynski. Innan reparationsarbetet påbörjades inspekterade Parazynski det skadade området.

Innan Parazynski började med att sätta fast de fem stycken låsband som ska ta över belastningen för det skadade området var han tvungen att klippa en av de styrlinor som hade trasslat in sig i solpanelen. Styrlinorna används för att solpanelssegmenten inte ska trassla in sig och komma i otakt när solpanelen fälls in eller ut. Med andra ord behövs inte dessa mer då solpanelen kommer vara utfälld resten av sin aktiva tid.

Revan som uppstått på solpanel P6 del 4B.
Revan som uppstått på solpanel P6 del 4B.
Foto: NASA.

Låsbanden, som är mellan en meter och 1,6 meter, har en liten flärp på ena änden som Parazynski träde in i en ögla på den andra ändan efter att han fört in bandet i hål som finns längs solpanelen. Dessa hål användes under uppskjutningen för att hålla solpanelerna på plats. Detta skedde genom att en sprint trädes genom hålen. Efter att denna sprint togs bort innan solpanelen fälldes ut har hålen inte haft någon funktion. Arbetet med att föra banden var något komplicerat då Parazynski var tvungen att upprätthålla ett säkerhetsavstånd till panelerna. Detta då det fanns en liten risk för Parazynski skulle gå en el-stöt av de strömförande delarna på solpanelen.

Efter den lyckade reparationen av solpanelen stannade Parazynski kvar för att övervaka utfällandet av solpanelen. Även detta moment genomfördes utan problem och framgången var ett faktum. Efter detta avslutade Parazynski och Wheelock rymdpromenaden med att bland annat ta bort fotstödet på sensorbommen samt tappa en avbitare.

Bilder från rymdpromenad 4 >>>

 

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.