www.astrowebb.com
 
Information
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


P
å följande sida kan du läsa om bakgrunden till Astrowebb, vad syftet och vision med webbsidan är är samt en kort historiebeskrivning. Till sist finns även statistik angående antal besökare genom åren.

Astrowebbs vision, syfte och mål

Astrowebb vision är att:
"Sprida kunskap och nyheter inom rymd- och astronomirelaterade ämnen på svenska."

Den primära kanalen är astrowebb.com, rymdfart.se samt christerfuglesang.se. Astrowebb vänder sig både till allmänheten och till människor som är mer insatta i rymdområdet, men inte kan eller har svårt att ta till sig den information som finns på engelskspråkiga webbsidor. Språket skall vara enkelt, men samtidigt skall ingen värdefull information åsidosätts. Målsättningen är att Astrowebb skall uppdateras flera gånger i veckan med nyheter från rymdfarts- och astronomiområdet.

Astrowebb finansieras helt av privata medel och är fri från reklam eller andra inkomster från företag, myndigheter, förreningar, organisationer eller liknade. Detta gör att Astrowebb kan agera fritt och inte riskerar att "sitta i knät" på någon. Astrowebb drivs helt på ideell basis och utan vinstintressen.

Upphovsrätt – bilder och text
Enligt svensk lag har en person upphovsrätt på bland annat text och bilder som denna har skrivit/fotograferat. Detta betyder, förenklat, att ingen får kopiera hela eller delar av exempelvis texter eller bilder utan tillstånd av upphovsrättinnehavaren. Alla texter som ligger under johnnyronnberg.com, johnnyronnberg.se, astrowebb.com, rymdfart.se, christerfuglesang.se och fuglesang.se har jag, Johnny Rönnberg, skrivit och således har jag upphovsrätten på dessa texter.

Jag tillåter inte att du tar mina texter och antingen publicerar dessa någon annanstans eller använder texterna i till exempel skolarbeten eller uppsatser. Det du får göra är att citera. Citera betyder inte att ta stora delar av en text och sätta citattecken runt om och kalla det ett citat. Enligt praxis får man citera kortade stycken, exempelvis några meningar, om man tydligt anger källa. Samma sak när det gäller källhänvisningar. Om du vill använda mina texter i något sammanhang går det bra att höra av sig till mig.

Bilderna på mina sidor har olika regler beroende på vems det är. NASAs och ESAs bilder (står alltid under bilden om det är deras) får användas relativt fritt. Läs mer på respektive webbsida. Alla andra bilder på mina sidor får du inte använda i några som helst syften.

Kort historiebeskrivning
Ett smakprov på några av layouterna.
Ett smakprov på några av layouterna.
Bild: Johnny Rönnberg.

Det hela började 1998 när jag ville göra en webbsida om rymden. Men i början gick det lite trögt, men sen gjorde jag ett arbete i fysik om hela USAs bemannade rymdprogram och då tänkte jag att jag kunde lägga ut det och på den vägen är det.

Att göra den första versionen av sidan tog ungefär 4 månader av oeffektivt arbete. När äntligen den första versionen, som var skitful, låg ute den 8 maj 1999 visade det sig att de som hade tidiga versioner av Netscape inte kunde se den, men det visste jag inte om då. Under de första 22 dagarna hade jag 500(!) besökare.

Under de första månaderna gjorde jag 3 olika versioner, med olika layout, av min sida. Men jag var inte nöjd med någon. Men till slut bestämde jag mig för att göra en ny layout och den layouten hade jag fram till oktober 2001. Då byte jag till en layout som jag hade fram till den 9 december samma år. Då var det dags att byta igen. Sen dröjde det fram till juli 2002 innan jag byte igen. Under år 2002 byte jag också adress ett flertal gånger vilket förklarar att besöksantalet mer an halverades.

Den 7 mars 2003 var det dags för en ny layout, igen. I slutet av 2003, den 26 oktober, var det åter dags för en ny design. Även mina andra avdelningar fick denna designen men med en annan toppbild. Under 2004 har jag bara gjort små förändringar gällande designen och under 2005 byte visa undersidor design och mindre förändringar gjordes på den övergripande designen. Sedan år 2006 har det inte skett några större förändringar på designen.

Bästa webbläsare för att se sidan bra
När jag gör sidan gör jag självklart allt för att sidan ska se bra ut i alla webbläsare, men den bästa webbläsare att se sidan i är Explorer 9.x eller Mozilla Firefox 6.x.
Bästa upplösningen är 1024 x 768 och några miljoner färger.

Du når Astrowebb genom följande adresser:
www.johnnyronnberg.se | Startsidan för alla mina webbsidor.
www.astrowebb.com | Startsida för Astrowebb.
www.rymdfart.se | Pekar på astrowebb.com
www.fuglesang.se/www.christerfuglesang.se | Pekar på astrowebb.com

Kontakt
E-post.

Statistik för Astrowebb
Nedan följer lite besöksstatistik för Astrowebb. Alla angivna siffror gäller startsidan och för åren 1999 - 2004 är statistiken opålitlig, dock ger det en bild över hur utvecklingen har varit.

Besökare/vecka: 530* (gäller 2009).
Rekord på en dag: 611*. (3 mars 2007, total månförmörkelse i Sverige).
Antal besökare första året (8/5-99 - 8/5-00): 5465.
Antal besökare 2000: 6791. Medel/vecka: 130.
Antal besökare 2001: 13183. Medel/vecka: 253.
Antal besökare 2002: 5341. Medel/vecka: 102.
Antal besökare 2003: 4378. Medel/vecka: 84.
Antal besökare 2004: 5408. Medel/vecka: 104.
Antal besökare 2005: 10800*. Medel/vecka: 207*.
Antal besökare 2006: 13909*. Medel/vecka: 267*.
Antal besökare 2007: 16590*. Medel/vecka: 319*.
Antal besökare 2008: 23126*. Medel/vecka: 445*.
Antal besökare 2009: 27566*. Medel/vecka: 530*.
Antal besökare 2010: 23332*. Medel/vecka: 448*.

* Max 1 besökare från samma ip-nr. per dygn.

Kakor/cookies
Denna sajt använder sig av cookies.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.