www.astrowebb.com
 
USAs marin sköt ner trasig spionsatellit
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-02-26

Under måndagen meddelade Pentagon att nedskjutningen av satelliten USA-193 var alltigenom lyckad. Denna slutsats drar USAs militär efter att de har analyserat de vrakdelar som bilades när satelliten bröts itu. Med hjälp av denna information har Pentagon kunnat dra slutsatsen att satellitens bränsletank med allra största sannolikhet träffades av missilen. Det bränsle som fanns i bränsletanken ska ha förångas i atmosfären och sålunda oskadliggjorts.

Enligt de radarbilder som togs efter nedskjutningen har slutsatsen darrigts att vrakdelarna understiger 3 000 stycken och att de största är mindre än en fotboll i storlek. Pentagon meddelar även att ingen skada, verken på människor eller byggnader, ska ha inträffat som ett resultat av nedskjutningen.

Det finns heller inga rapporter om att någon vrakdel skulle klarat återinträdet och kraschat på jorden. Det finns heller ingen anledningen att tro att någon kvarvarande vrakdel skulle klara ett återinträde i atmosfären. Övervakningen av de kvarvarande vrakdelarna kommer fortsätta tills dess att dessa inte längre utgör någon fara för satelliter eller andra rymdfarkoster.

2008-02-21

Uppskjutningen.
Uppskjutningen.
Foto: U.S. Navy.

Strax innan klockan halv fem, svensk tid, på torsdagsmorgonen avfyrade det amerikanska fartyget USS Lake Erie en moderniserad taktisk standardmissil av typ 3 mot spionsatelliten USA-193. Uppskjutningen genomfördes utan problem och vid tidpunkten för uppskjutningen befann sig USS Lake Erie samt fartygen USS Decatur och USS Russell nordväst om Hawaii. Ungefär 20 minuter efter avfyrningen kom de första rapporterna att satelliten hade träffas. Vid sammanstötningen befann sig USA-193 på ungefär 240 kilometers höjd.

Efter att missilen hade träffats sitt mål sågs satelliten brytas upp i flera mindre delar varav de största inte var större än fotbollar. Senare radarbilder och uppgifter från diverse sensorutrustning bekräftade att satelliten hade träffas och brutits upp. Senare på torsdagen kom även uppgifter om att bränsletanken, som var huvudmålet, hade träffas och bidragit till att satelliten brutits upp. Det kommer dock ta ett par dagar innan alla bilder har gåtts igenom och hela händelseförloppet kan fastställas.

Enligt Pentagon har radarbilder visat att vrakdelar har brunnit upp i atmosfären över Stilla Havet och Atlanten. Detta är helt enligt plan och inom 48 timmar räknar Pentagon med att alla större delar ska ha brunnit upp. På torsdagseftermiddagen hade det inte inkommit några uppgifter om att vrakdelar ska ha slagit ner på jorden. Om detta skulle ske finns det en team redo att rycka ut och säkra ett eventuellt nedslagsområde.

2008-02-19

Enligt uppgifter från bland annat CNN kommer det första försöket att skjuta ner satelliten USA-193 ske under torsdagen. Detta under förutsättning att Atlantis landar under onsdagen. Enligt uppgifter som bygger på ett officiellt meddelande kommer ett område över Stilla Havet vara avlyst mellan klockan 03:00 och 06:30, svensk tid, på torsdag. Med största sannolikhet kommer det första nedskjutningsförsöket att ske vid denna tid. Positionen för satelliten vid denna tidpunkt är ungefär mittemellan Asien och Nordamerika. En karta och annan information (på engelska) finns på denna sida.

En liknande avlysning finns ungefär 24 timmar senare som reserv ifall det inte skulle gå att avlossa missillen under det första tillfället.

2008-02-14

Missil av standardtyp.
Missil av standardtyp.
Foto: U.S. Navy.

På torsdagskvällen, svensk tid, höll NASA och Pentagon en gemensam presskonferens angående den amerikanska spionsatelliten USA-193. Satelliten, som skjuts upp i december 2006, slutade att fungera några timmar efter uppskjutningen och sedan dess har USAs militär verken haft kontakt eller kontroll över satelliten. USA-193, med en vikt på över 2,2 ton, blev känd världen över i slutet av januari i år då Pentagon meddelade att den skulle slå ner någonstans på jorden under mars månad. Det som gör det hela speciellt är att satelliten innehåller över 450 kilo bränsle. Bränsle som för närvarande är fruset men som under resan genom atmosfären delvis kommer omvandlas till gas- och/eller flytande form. Detta betyder att 450 kilo giftigt bränsle i en obestämbar form riskerar att slå ner på land eller i vattnet. Detta har Pentagon och NASA kommit fram till efter en utredning som visar att bränsletanken, som har en diameter på 110 centimeter, kommer klara sig helskinnad genom atmosfären.

Området som skulle kunna bli förgiftat av bränslet motsvarar ungefär två fotbollsplaner. Det skulle även vara extremt hälsofarligt att befinna sig i närheten av nedslagsområdet och även en kort kontakt är hälsofarlig. För att minimera risken att människor utsätts för fara vid en okontrollerad krasch har USAs president, George Bush, beslutat att USAs marin ska skjuta ner satelliten innan den går in i atmosfären.

Missilen som kommer användas är en moderniserad taktisk standardmissil av typ 3. Missilen kommer tillhandahållas av USAs marin och kommer skjutas upp från ett av deras fartyg. I reserv kommer det finnas två fartyg med varsin missil av samma typ. Grundtanken är dock att endast en missil kommer skjutas iväg. De två andra kommer finns endast där ifall något tekniskt fel uppstår med den första. Fartygen kommer befinna sig i norra Stilla havet vid tidpunkten för uppskjutningen. USAs marin har arbetat i ungefär tre veckor för att modernisera de tre missilerna samt det uppskjutningsramper som ska användas. Arbetet har omfatta både den aktuella mjukvaran och hårdvaran.

Det primära målet är att träffa bränsletanken så att bränslet läcker ut innan satelliten går in i atmosfären. För det är bränslet som utgör den största faran vid ett nedslag då. Att resterna av satelliten ska orsaka någon större skada är osannolikt. Även risken att bränslet ska orsaka allvarlig skada är liten och gäller främst om bränsletanken slår ner i tätbebyggt område. Om missilen missar bränsletanken anses sannolikheten vara stor att den träffar satelliten och får den att gå in i atmosfären snabbare och i mindre delar än den skulle göra annars. När det gäller de eventuella risker det finns med att skjuta ner en satellit med en missil anser inblandade parter att det värsta som kan hända är att missilen missar och allt är tillbaka på ruta ett. Med andra ord kan det bara bli bättre eller neuralt.

För att minimera risken den redan mikroskopiska risken att de personer som befinner sig i rymden ska drabbas på något sätt kommer Pentagon vänta till efter att Atlantis har landat med att skjuta ner USA-193. Som det ser ut i skrivande stund kommer operationen genomföras i slutet av nästa vecka eller i början på vecka 9. För att minska risken för att delar av satelliten stannar kvar i omloppsbana planerar Pentagon att skjuta ner missilen strax innan den går in i atmosfären. Vid en direktträff kommer satelliten gå in i atmosfären efter ett till två varv.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.