Atlantis STS-122
Uppskjutning:  20:45.30 den 7 februari 2008.
Dockning: 18:17 den 9 februari.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: 10:24 den 18 februari.
Landning: 15:07 den 20 februari.

Längd: 13 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 121.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Rymdpromenaderna
Besättningen

Multimedia
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Atlantis STS-122 | ISS 1E
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-02-16

Under Atlantis STS-122s vistelse vid ISS kommer den gästande besättningen att utföra minst tre rymdpromenader. Huvudmålet med dessa tre rymdpromenader kommer vara att förberedda och aktivera Europas forskningsmodul Columbus.

Rymdpromenadsastronauter
Rex Walheim (vit dräkt med röda streck).
Hans Schlegel (helvit dräkt).
Stanley Love (vit dräkt med brutna röda streck).

Rymdpromenad 1 - 11 februari, 15:12 - 23:00
Walheim och Love

g
En av astronauterna syns här med Columbusmodulen i nedre vänstra hörnet och Candarm2 i mitten av bilden.
Foto: NASA TV.

Walheim i arbete i närheten av Columbusmodulen.
Walheim i arbete i närheten av Columbusmodulen.
Foto: NASA.

En dag försenad, på grund av Schlegels illamående under den tredje flygdagen, började den första rymdpromenaden ungefär 20 minuter tidigare än planerat. Den stora uppgiften under rymdpromenaden var förberedelsearbete på Columbusmodulen. Bland annat monterade Walheim och Love en utvändig greppstruktur. Detta gjorde det möjligt för rymdstationens robotarm, Canadarm2, att greppa tag i Columbusmodulen och docka den med resten av rymdstationen. Det var även via denna struktur som Columbusmodulen försågs med ström under förflyttningen från Atlantis lastrum till styrbords dockningsport på Harmonimodulen. Innan Canadarm2 kunde lyfta Columbusmodulen kopplade Love och Walheim bort modulen elektriskt från rymdfärjan.

Under arbetet var astronauterna tvungna att ta bort några av de skyddspaneler som sitter på utsidan av Columbusmodulen. Dessa återmonterades sedan inför flytten. Förutom ett mindre bekymmer med de ledningar som skulle kopplas in på utsidan av Columbusmodulen genomfördes arbete utan större problem.

Efter arbetet med Columbusmodulen var avslutat och modulen förflyttades till sin dockningsport på Harmonimodulen begav sig Walheim till segment P1. Väl framme utförande han förberedande arbete på de bultar som håller fast en kvävetank som sitter på utsidan av rymdstationen. Kvävetanken kommer bytas ut under den andra rymdpromenaden.

Rymdpromenad 2 - 13 februari, 15:22 - 22:12
Walheim och Schlegel

Den andra rymdpromenaden utfördes av Walheim och Schlegel. Den primära uppgiften var utbytet av en utvändig kvävetank. Tanken ingår i rymdstationens kylsystem och anledningen till utbytet var att den gamla tanken nästan var tom.

Utbytet började med att astronauterna tog sig till Atlantis lastutrymme för att förflytta den nya kvävetanken därifrån. Tanken är ungefär lika stor som ett litet kylskåp och har en höjd av cirka en meter. Den nya tanken flyttades från Atlantis lastutrymme med hjälp av rymdstationens robotarm. Tanken som ska ersättas satt monterad på segment P1 och det är dit som Walheim och Schlegel begav sig. Väl framme koppla de loss den gamla kvävetanken. Då Walheim inte hann med allt planerat förberedelsearbete under den första rymdpromenaden var astronauterna tvungna att börja med att koppla bort de ledningar som förband tanken med kylsystemet. För att få loss den gamla tanken lossade astronauterna på fyra bultar.

När detta var gjort lyfte astronauterna bort den gamla tanken och satte ditt den nya. Denna gamla tanken monterades tillfälligt ett bit bort medan astronauterna kopplade in den nya tanken. Den gamla tanken togs sedan till Atlantis lastutrymme för vidare transport till jorden.

Då astronauterna var klara med sin primära uppgift i förtid hann de med att montera värmeskydd på Columbusmodulen samt inspektera och justera skyddspaneler på Destinymodulen.

Rymdpromenad 3 - 15 februari, 14:07 - 21:32
Walheim och Love

Walheim i arbete under den tredje rymdpromenaden.
Walheim i arbete under den tredje rymdpromenaden.
Foto: NASA TV.

Under den tredje rymdpromenaden förflyttade Walheim och Love ett trasigt gyroskop från dess tillfälliga lagringsplats på utsidan av ISS till Atlantis lastutrymme. Väl nere på jorden igen kommer tekniker undersöka gyroskopet för att försöka fastställa varför gyroskopet slutade fungera. Planen är även att skicka upp gyroskopet igen och ha det i reserv.

Från lastutrymmet flyttade astronauterna sedan experimenten EuTEF och SOLAR. Förflyttningarna skedde med hjälp av rymdstationens robotarm. Båda experimenten monterades på en plattform på utsidan av Columbusmodulen. EuTEF innehåller ett stort antal experiment, varav flera biologiska medan SOLAR kommer att studera vår närmaste stjärna - Solen.

Astronauterna utförde alla uppgifter utan större problem och markkontrollen är i skrivande stund i fullgång med att aktiver Solar och EuTEF.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.