Kommunfullmäktige 5 mars 2015

[caption id="attachment_1414" align="alignright" width="182"]Foto: Wikipedia/Johannes Scherman. Kommunhuset.[/caption]I torsdags samlades återigen 61 kvinnor och män i Sollentunasalen i Turebergshuset för kommunfullmäktigemöte. Dagordningen för dagen var förhållandevis kort och jämfört med förra mötet klarade ordföranden sitt jobb bra.

Centerpartiet tog upp en ordningsfråga gällande att inte alla möteshandlingar läggs ut på internet. Efter ett något förvirrat inledande svar lovade ordföranden i kommunfullmäktige att man ska göra allt i sin makt för att ge allmänheten tillgång till alla handlingar via hemsidan men han kunde inte lova att man skulle lyckas. Både jag själv och Sollentunapartiet anser att det är självklart att alla handlingar inför ett kommunfullmäktigemöte ska finnas tillgängligt via kommunens hemsida. Det handlar inte om något tekniskt hinder, som visa försöker få det till, utan om ointresse att det inte finns redan idag.

Gällande beslutsärendena ställde sig Sollentunapartiet bakom den återremiss som Moderaterna la fram gällande Centerpartiets motion om byggandet av bostäder och vänthall på busstorget. Detta betyder dock inte att vi ställer oss bakom motionen då vi anser att busstorget är ett olämpligt ställe att bygga bostäder på. Detta främst med anledning av närheten till järnvägen och det faktum att butikslokaler och lägenheter skulle innebära en trafiksäkerhetsrisk då mängden gångtrafikanter som måste korsa bussfilerna skulle öka. En vänthall ser vi dock positivt på.

Mötes andra motion handlade om Edsvik och att man skulle anlägga en fast scen, restauranger och en plaskdamm i området. I denna fråga röstade Sollentunapartiet med majoriteten för avslag på motionen. Anledningen till detta är att vi anser att det redan finns tillräckligt med restauranger i området och hur som helst är etableringen av restauranger i kommunen ingen fråga för Kommunfullmäktige. En fast scen finns det heller ingen större mening med då en mobil scen som kan anpassas efter gällande event är bättre. En fast scen skulle bara ta upp onödigt utrymme merparten av tiden och försvåra för andra användningar av området. En plaskdamm finns det heller ingen efterfrågan på och risken är stor att denna skulle bli ett fågelbad för traktens änder.

Inget av det som togs upp i motionen har heller i någon större omfattning efterfrågas av sollentunabor i den medborgardialog om området som kommunen haft. Att alla sollentunabor ska få mer att säga till om är en grundbult hos både mig och Sollentunapartiet.

Frågan återremitterades efter att Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade för detta. Detta innebär att frågan kommer komma upp igen på ett kommande fullmäktige efter att gått ett varv till inom tjänstemannaorganisationen.